Ἡ ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων στὴν Ναύπακτο (video)

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

Θεοφάνεια 2018 - Κήρυγμα κατὰ τὴν θεία Λειτουργία Ἅγιος Δημήτριος Ναυπάκτου (video)

Θεοφάνεια 2018 - Ὁ Μεγάλος Ἁγιασμὸς τῶν Θεοφανείων (video)

Θεοφάνεια 2018 - Τελετὴ Ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων - Λιμάνι, Ναύπακτος (video)