• Αρχική
  • Ἱερὰ Μητρόπολη Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου - Ἐκκλησιαστική Παρέμβαση - ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ Μηνός: Ἅγιος Ἐπιφάνιος Ἐπίσκοπος Κωνσταντίας τῆς Κύπρου, 12 Μαΐου
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ μηνός: Ἅγιος Εὐλόγιος, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας, 13 Φεβρουαρίου
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ μηνὸς: Ἅγιος Εὐμένιος Ἐπίσκοπος Γορτύνης, 18 Σεπτεμβρίου
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ μηνός: Ἅγιος Εὐφρόσυνος ὁ Μάγειρας, 11 Σεπτεμβρίου
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ Μηνός: Ἅγιος Ζωτικός ὁ ὀρφανοτρόφος 31 Δεκεμβρίου
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ μηνός: Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος, 23 Ὀκτωβρίου
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ μηνός: Άγιος Ιανουάριος Πολιούχος Νεαπόλεως της Ιταλίας (21 Απριλίου)
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ Μηνός: Ἅγιος Ἱερομάρτυς Χαράλαμπος, 10 Φεβρουαρίου
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ μηνός: Ἅγιος Ἰουβενάλιος ὁ ἱεραπόστολος καί πρωτομάρτυρας τῆς Ἀμερικῆς, 29 Σεπτεμβρίου
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ μηνός: Ἅγιος Ἰσίδωρος, ὁ ἐκ Χίου, 14 Μαΐου
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ Μηνός: Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἑλεήμων, 14 Ιουλίου
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ μηνός: Ἅγιος Ίωάννης ὁ Ρῶσος, 27 Μαΐου
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ μηνός: Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, 13 Νοεμβρίου
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ μηνός: Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος, 30 Μαρτίου και Δ' Κυριακή των Νηστειών
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ Μηνός: Ἅγιος Ἰωσὴφ ὁ Ὑμνογράφος, 3 Ἀπριλίου
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ μηνός: Ἅγιος καί δίκαιος Λάζαρος ὁ φίλος τοῦ Χριστοῦ
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ μηνός: Ἅγιος Κενδέας, 6 Ὀκτωβρίου
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ μηνός: Ἅγιος Κόνων ὁ ἐν Ἰσαυρίᾳ, 5 Μαρτίου
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ Μηνός: Ἅγιος Κύριλλος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας, 9 Ιουνίου
Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τοῦ μηνός: Ἅγιος Κύριλλος, Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεροσολύμων, 18 Μαρτίου

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance