ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

Θεολογικὸ Συνέδριο - Φάκελος Θρησκευτικὰ - «Θεολογία Γεγονότων»

Ἀρχεῖο Ἐκκλησιαστικῆς Παρέμβασης

Ἔτος 2017