ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

Τηλεοπτικὲς ἐκπομπὲς «Θεολογία Γεγονότων» στὸν Λύχνο TV

Ἀρχεῖο Ἐκκλησιαστικῆς Παρέμβασης

Ἔτος 2017