ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος: «Τὸ Συνοδικὸ τῆς Ὀρθοδοξίας» (ὁμιλία)

Ὁμιλία στὴν Διακίδειο Σχολὴ Λαοῦ τῆς Πάτρας, Πάτρα 4 Μαρτίου 2017. 

Ἀκοῦστε τὴν ὁμιλία mp3 file

Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος: «Τὸ Συνοδικὸ τῆς Ὀρθοδοξίας»

 

 Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος: «Τὸ Συνοδικὸ τῆς Ὀρθοδοξίας»

Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος: «Τὸ Συνοδικὸ τῆς Ὀρθοδοξίας»

 Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος: «Τὸ Συνοδικὸ τῆς Ὀρθοδοξίας»

© 2015 Ἱερὰ Μητρόπολις Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου.