ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

Ἐπικαιρότητα

 mp3 file

Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου

 mp3 file

Μακαρισμοί

 mp3 file

 Θ' Ὠδὴ τοῦ ὄρθρου τῆς Ἀκολουθίας τῶν Παθῶν

  mp3 file

Δοξαστικό Αἴνων

 mp3 file

 Στιχηρὸ τῶν ἀποστῖχων τοῦ ὄρθρου τῆς Ἀκολουθίας τῶν Παθῶν

   

 

© 2015 Ἱερὰ Μητρόπολις Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου.