Φοιτητικό 2012 - «Τά Χριστούγεννα καί η Πρωτοχρονιά τού Παπαδιαμάντη καί τού Κόντογλου»

Τήν Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2012, στό Πνευματικό Κέντρο τής Ι. Μητροπόλεώς μας, πραγματοποιήθηκε μέ επιτυχία τό «Φοιτητικό 2012», ήτοι η εκδήλωση τής Ι. Μητροπόλεως γιά τούς Φοιτητές-Αποφοίτους.

Η εκδήλωση περιελάμβανε κοπή τής Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιττας, παρουσίαση από τόν Σεβασμιώτατο τού θέματος «Τά Χριστούγεννα καί η Πρωτοχρονιά τού Παπαδιαμάντη καί τού Κόντογλου», συζήτηση, κλήρωση, καί δεξίωση στήν αίθουσα ψυχαγωγίας τού Κέντρου.

Φοιτητικό 2012 «Τά Χριστούγεννα καί η Πρωτοχρονιά τού Παπαδιαμάντη καί τού Κόντογλου»Ήταν μιά πολύ καλή εκδήλωση, πού έδωσε τήν ευκαιρία στούς Φοιτητές μας πού είναι σκορπισμένοι ανά τήν Επικράτεια, νά συναντηθούν μεταξύ τους καί μέ τόν Μητροπολίτη καί νά ακούσουν έναν λόγο πού θά χρησιμεύση ως εφόδιο γιά τήν φοιτητική τους ζωή.

Φέτος ο Σεβασμιώτατος παρουσίασε στούς φοιτητές τά παραδείγματα καί τόν λόγο τών δύο μεγάλων ανδρών τής λογοτεχνίας, τού Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη καί τού Φώτη Κόντογλου. Παλαιότερα ο Σεβασμιώτατος είχε αναπτύξει ένα θέμα γιά τόν Παπαδιαμάντη σέ σχέση μέ τόν Καζαντζάκη, ενώ φέτος παρουσίασε τά Χριστούγεννα τού Παπαδιαμάντη καί τήν Πρωτοχρονιά τού Κόντογλου, καί φάνηκε έτσι τόσο ο πλούτος τής εκκλησιαστικής παραδόσεως όσο καί ο πλούτος τού εσωτερικού κόσμου τών δύο μεγάλων αυτών ανδρών.

Ο Σεβασμιώτατος άρχισε τήν ομιλία του, διαβάζοντας ένα απόσπασμα από δοκίμιο τού συμπατριώτη μας Θεμιστοκλή Αθανασιάδη-Νόβα, αδελφού τού γνωστού Ακαδημαϊκού καί πολιτικού, πού αναφερόταν στόν Παπαδιαμάντη, μέ τίτλο «Παπαδιαμάντης, τό Πάσχα τής Λογοτεχνίας μας». Πρόκειται γιά ένα κείμενο πού σκοπεύει νά αναδημοσιεύση τό Ίδρυμα Γ. Αθανασιάδη-Νόβα, μετά από πρόταση τού πιό έγκριτου μελετητή τού Παπαδιαμάντη, τού κ. Ν. Τριανταφυλλόπουλου. Στό κείμενο αυτό μέ μεγάλη διεισδυτική καί κριτική ικανότητα ο Θεμιστοκλής Αθανασιάδης χαρακτηρίζει μεταξύ άλλων τόν Παπαδιαμάντη ως αναχωρητή, πού είχε όμως τήν ικανότητα νά βλέπη εκείνα τά πράγματα πού οι κοινοί θνητοί δέν βλέπουμε, ενώ τόν Κόντογλου μαχητή. Στόν Παπαδιαμάντη αποδίδει τόν διπλή ιδιότητα –πράγμα σπάνιο νά συνδυασθή σέ έναν άνθρωπο– τού νοσταλγού, πού μάς γυρίζει πίσω στόν χρόνο καί μάς γοητεύει, καί τού προφήτη, πού βλέπει στό μέλλον καί μάς καθοδηγεί. Επίσης, αναφέρεται στό διπλό έργο τού Παπαδιαμάντη, ο οποίος «έγραφε ό,τι ζούσε καί ζούσε ό,τι έγραφε» μέ μιά απαράμιλλη τέχνη. Στήν συνέχεια ο Σεβασμιώτατος σχολίασε δύο κείμενα, ένα τού Παπαδιαμάντη πού απαντούσε στίς κατηγορίες πού τού αποδίδονταν στήν εποχή του σχετικά μέ τά εορτινά του κείμενα, καί ένα συγκλονιστικό κείμενο τού Ναυπακτίου Σταμάτη Σταματίου (Στάμ Στάμ) γιά τό πώς πρωτογνώρισε τόν Παπαδιαμάντη, όπου φάνηκε η μεγαλωσύνη τού Παπαδιαμάντη μέσα στήν πτωχική καί ταπεινή εμφάνισή του.

Φοιτητικό 2012 «Τά Χριστούγεννα καί η Πρωτοχρονιά τού Παπαδιαμάντη καί τού Κόντογλου»Στό δεύτερο μέρος τής ομιλίας του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στόν Φώτη Κόντογλου καί μετά από τά βασικά βιογραφικά του τόν παρουσίασε μέσα από τήν γραφίδα καί τήν μαρτυρία τού Νίκου Καζαντζάκη, πού είναι πολύ σημαντική, αφού αναδεικνύει τόν Κόντογλου ως ξεχωριστό άνθρωπο, σέ αντίθεση μέ τούς ανθρώπους πού ενδιαφέρονται μόνον γιά τά εφήμερα καί μάταια: «τούτος έχει ψυχή, πιάνει τήν ύλη καί τήν κάνει πνεύμα, τού δόθηκε μιά στάλα εφήμερη ζωή καί τήν κάνει αθανασία». Στήν συνέχεια ο Σεβασμιώτατος σχολίασε ένα κείμενο πού έγραψε ο Κόντογλου κάποια πρωτοχρονιά καί είναι ένας ύμνος στήν φτώχεια, τήν ολιγάρκεια, τήν σωφροσύνη, τήν ευλογημένη συζυγία, τήν σεμνότητα, τήν ευγνωμοσύνη πρός τόν Θεό.

Καί ο Σεβασμιώτατος κατέληξε λέγοντας ότι πάντα νοσταλγούσε νά περάση τίς μεγάλες εορτές, τών Χριστουγέννων ή τού Πάσχα, μαζί μέ ασκητές ερημίτες, γιά νά δή πώς ζούν καί πώς εορτάζουν αυτοί οι άνθρωποι πού αναζητούν τήν βίωση τού αιωνίου καί συνομιλούν μόνοι μόνω Θεώ. Ωστόσο, παρατήρησε, τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν καί στήν κοινωνία, τηρουμένων τών αναλογιών, όπως ήταν ο άγαμος Παπαδιαμάντης καί ο έγγαμος Κόντογλου. Εστίασε δέ τήν σημερινή κρίση όχι μόνον στήν οικονομία, αλλά κυρίως στό ότι είμαστε, κατά τήν έκφραση τού Καζαντζάκη, «κινούμενο νεκροταφείο» καί δέν αντιδρούμε γι' αυτό. Έκλεισε δέ τήν ομιλία του μέ τήν αναφορά τού Θεμιστοκλή Αθανασιάδη-Νόβα γιά τόν τάφο τού Παπαδιαμάντη καί τά μηνύματα πού βγαίνουν από αυτόν.

Στήν συζήτηση μέ τούς φοιτητές έγιναν καί κάποιες άλλες προεκτάσεις μέ αφορμή τίς ερωτήσεις τους: -Πώς γίνεται νά γίνουμε καί εμείς σάν τόν Παπαδιαμάντη καί τόν Κόντογλου; -Πώς γίνεται νά «αγαπήσουμε τόν πόνο μας», σύμφωνα μέ τήν έκφραση τού Κόντογλου; -Ποιός χαρακτηρίζεται «αθάνατος», ο ταπεινός ή αυτός πού αφήνει μεγάλο έργο;

Η όλη ομιλία καί η συζήτηση ήταν, κατά τήν γνώμη μας, ένα ισχυρό εφόδιο γιά τούς νέους φοιτητές καί αποφοίτους, μέσα από τήν πλούσια παράδοση τής Εκκλησίας μας καί μέ τόν δυνατό λόγο τών λογοτεχνών μας.

Στήν εκδήλωση εκτός από τούς φοιτητές παρευρέθη ο Πρόεδρος τού Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παντελής Πατούχας, ο οποίος χαιρέτισε τήν εκδήλωση, ο Διευθυντής τού 1ου Λυκείου κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος καί ο Διευθυντής τής Παπαχαραλαμπείου Βιβλιοθήκης κ. Γιάννης Χαλάτσης, οι οποίοι καί έκαναν τιμητικά τήν κλήρωση γιά τέσσερεις Φοιτητές πού έλαβαν ένα βιβλίο καί ένα χρηματικό ποσό ως δώρο από τό Ταμείο Ευποιΐας τού Μητροπολίτου.

Η ωφέλιμη αυτή εκδήλωση περατώθηκε μέ δεξίωση πού προσφέρθηκε στούς Φοιτητές, μερίμνη τών Κυριών τών Συνδέσμων Αγάπης, στήν αίθουσα ψυχαγωγίας τού Πνευματικού Κέντρου.
Α.Κ.

  • Προβολές: 1355

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance