Χαράλαμπου Δ. Χαραλαμπόπουλου: Η Χώμορη κοιτίδα Επισκόπων Λιδωρικίου κατά τον 18ο αιώνα

τού Χαράλαμπου Δ. Χαραλαμπόπουλου

Είναι γνωστόν ότι η Χώμορη υπήρξε έδρα τής Επισκοπής Λιδωρικίου, όταν οι Επίσκοποι κατάγονταν από τό χωριό. Γνωρίζαμε τήν ύπαρξη τριών Επισκόπων Χωμοριτών, παρότι ο Καρκαβίτσας παραδίδει ότι ήταν οκτώ.

Η νεότερη έρευνα συγκαταριθμεί καί έναν ακόμη Χωμορίτη Επίσκοπο, τόν Αθανάσιο. Τό πιό εντυπωσιακό όμως είναι ότι καί οι τέσσερις Επίσκοποι, καί ίσως καί άλλοι, προέρχονται από τήν ίδια οικογένεια τών Καζάκων ή Καζάκηδων. Άς τούς αναφέρουμε:

Νεόφυτος(Νικόλαος;) Καζάκος( 1706-1732)
Αθανάσιος ( Αντώνιος) Παναγ. Καζάκος Λογοθετόπουλος ( 1732-;)
Γαβριήλ ( Γεώργιος) Παναγ. Καζάκος- Λογοθετόπουλος ( 1759-1793)
Διονύσιος (Δημήτριος) Μήτρου Παναγ. Καζάκος- Λογοθετόπουλος ( 1793-1808)

Εξέχουσα προσωπικότητα τών Λοκρών (Κραβάρων καί Δωρίδας) ήταν ο Παναγιώτης Καζάκος Πριμικήριος, Λογοθέτης καί Εξάρχων τών Λοκρών, πού διεδραμάτισε πρωταρχικό ρόλο στά πράγματα τής Επισκοπής Λιδωρικίου καί τών Επαρχιών Κραβάρων καί Δωρίδας.

Ο Παναγιώτης Λογοθέτης είχε στενές σχέσεις μέ τόν μαθητή τού Οσίου Ευγενίου τού Αιτωλού, τόν ιερομόναχο, διδάσκαλο καί ιατρό Αναστάσιο Γόρδιο καί ίσως ήταν μαθητής τού Ευγενίου, όπως καί ο Επίσκοπος Νεόφυτος.

Ο Αθανάσιος καί ο Γαβριήλ ήταν αδέλφια, γιοί τού Παναγιώτη, καί ο Διονύσιος γιός τού αρχιπροεστού Μήτρου Παν. Καζάκου- Λογοθετόπουλου καί εγγονός τού Παναγιώτη.  Τώρα ποιά είναι η συγγενική σχέση μεταξύ τού Νεοφύτου καί τού Παναγιώτη μέ τά σημερινά στοιχεία δέν μπορούμε νά γνωρίζουμε. Ίσως ήταν αδέλφια ή ξαδέλφια, χωρίς νά αποκλείεται η σχέση θείου καί ανεψιού.

Επισημαίνεται ότι τό 1706 ο Νεόφυτος εκλέχθηκε Επίσκοπος, ενώ τόν Παναγιώτη τόν συναντάμε τό 1716, 1723, 1724 ως Λογοθέτη καί άρα είχαν παράλληλη πορεία.  Η αρχοντική οικογένεια τών Καζάκων πού έδωσε τέσσερις τουλάχιστον Επισκόπους καί αρκετούς Προεστούς χωρίσθηκε σέ δυό κλάδους:

Α' Κλάδος: οι Λογοθεταίοι. Γενάρχης ο Παναγιώτης Καζάκος. Από τό αξίωμα τού Λογοθέτη, πού κατείχε, ονομάσθηκαν οι γιοί του καί οι έγγονοί του Λογοθετόπουλοι. Στήν συνέχεια οι απόγονοι ονομάσθηκαν Δεσποτόπουλοι ή Δεσποταίοι από τουςπρογόνους Επισκόπους (Δεσπότες).

Β' Κλάδος: οι Ανδριαίοι ή Ανδριοπουλαίοι. Γενάρχης ο Ανδρίας Νικολάου Καζάκος, πού τόν συναντάμε τό 1760 σέ δανειστική ομολογία. Τά παιδιά του Γεώργιος καί Ανδρίας φέρονται σέ δανειστική ομολογία τού 1789 ως Ανδριόπουλα καί έκτοτε καθιερώθηκε τό επώνυμο Ανδριόπουλος ή Ανδρεόπουλος γιά τόν κλάδο αυτόν.

Οι δανείζοντες ήταν οι Ανδριαίοι, πράγμα πού φανερώνει τήν οικονομική ευρωστία τής οικογένειας. Σημειωτέον ότι ο Νεόφυτος εντασσόταν μέχρι τώρα στόν κλάδο τών Ανδριαίων, χωρίς νά είναι γνωστόν ότι οι Λογοθεταίοι καί οι Ανδριαίοι ανήκαν στήν ίδια πατριά τών Καζάκων.

  • Προβολές: 1365

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance