Η Εκκλησία στήν εποχή μας

Διακατέχομαι από μιά αισιοδοξία ότι η Εκκλησία τού μέλλοντος, ακριβώς επειδή θά δεχθή πολλές προκλήσεις, εξωτερικές καί εσωτερικές, θά αποβάλη τήν εκκοσμίκευση, ουσιαστικά οι εκκοσμικευμένοι Χριστιανοί θά αποδεσμευθούν απ' αυτή. Περισσότερο θά ζή τήν αποφατικότητα. Δηλαδή, αντί νά στηρίζεται πάνω σέ εξωτερικά στηρίγματα, θά ζή μέσα σέ σιωπή, πτωχεία καί αφάνεια τό μυστήριο τής κραυγής τού Θεού. Μερικές κοινότητες τού εξωτερικού μάς δείχνουν περίπου πώς θά είναι οι Ενορίες καί στόν δικό μας χώρο. Βέβαια, αυτή η αλλοτρίωση τών περισσοτέρων μελών της καί η αποξένωσή τους από τήν Εκκλησία θά γίνη σιγά-σιγά, γιατί υπάρχουν ακόμη πολλά στηρίγματα καί βαθειά πολιτιστική παράδοση. Αλλά τελικά οι τοπικές Εκκλησίες περισσότερο θά ζήσουν τήν εξάρτηση από τόν Θεό, παρά από ανθρώπινες εξουσίες καί εξαρτήσεις. Τότε ίσως θά βρούν τόν αληθινό τους εαυτό. ...

Η Εκκλησία δέν θά επιδιώκη τήν απομόνωση, τό νά κλείνεται σέ μερικές μικρές ομάδες καί κοινότητες. Κάτι τέτοιο θά συνιστούσε μιά ευσεβιστική νοοτροπία, τήν οποία ποτέ δέν είχε η Εκκλησία. ... Η Εκκλησία θά αποβλέπη πάντα στήν μεταμόρφωση τού χώρου καί τού χρόνου, καί θά επιδιώκη τήν αλλαγή καί εκκλησιοποίηση τού κόσμου. Είναι γνωστόν ότι η Εκκλησία δέν έγινε γιά νά εξυπηρετή απλώς τόν κόσμο, αλλά ο κόσμος δημιουργήθηκε γιά νά γίνη Εκκλησία. ...

Η προετοιμασία μας γιά τίς νέες καταρρεύσεις καί απογοητεύσεις, γιά τά νέα κοινωνικά δεδομένα πρέπει νά γίνη μέσα από τήν Ορθόδοξη Παράδοσή μας, όπως διατηρείται μέχρι σήμερα ζωντανή, δηλαδή νά ζούμε τόν πυρήνα τής Ορθοδόξου Παραδόσεως. Καί αυτό πρέπει νά γίνη μέ ψυχραιμία καί σοβαρότητα. Άλλωστε, αυτός ο τρόπος ζωής είναι εκείνος τόν οποίο πρέπει νά προσφέρουμε στόν δυτικό άνθρωπο, αφ' ενός μέν γιατί αυτόν αναζητά, αφ' ετέρου δέ γιατί αυτός ο τρόπος ζωής θά διαφυλάξη καί μάς γιά νά μήν αλλοτριωθούμε.
(Ναυπάκτου Ιεροθέου, Γέννημα καί θρέμμα Ρωμηοί).

  • Προβολές: 1472

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance