Γεγονός καὶ Σχόλιο: Τά μυστήρια τού Σύμπαντος

Η ανακάλυψη τού πεδίου τού Χίγκς έδωσε τήν αφορμή νά γίνουν πολλές αναφορές στίς εφημερίδες καί τά περιοδικά καί οι επιστήμονες νά δώσουν συνεντεύξεις γιά νά εκλαϊκεύσουν τίς γνώσεις γιά τόν κόσμο καί τό Σύμπαν.

Μιά τέτοια συνέντευξη έδωσε ο διακεκριμένος φυσικός καί αστρονόμος Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυντής τού Ευγενιδείου Πλανηταρίου, πού έχει λάβει πολλές τιμητικές διακρίσεις. Θά παρατεθούν σημεία από τήν συνέντευξη αυτή γιά τό μυστηριώδες Σύμπαν.
Αναφερόμενος στό Σύμπαν, γιά τήν ιστορία καί τό άγνωστό του, λέγει: «Υπάρχουν περίπου 100 δισ. άστρα στόν γαλαξία μας καί έχουμε 100 δισ. γαλαξίες στό Σύμπαν». Συγχρόνως, λέγει: «Σέ δύο δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα ο δικός μας γαλαξίας θά συγκρουσθή μέ τόν γαλαξία τής Ανδρομέδας».

Μετά τήν «Μεγάλη έκρηξη» τό Σύμπαν εξακολουθεί νά διαστέλλεται καί γι’ αυτό είναι αξιοπρόσεκτη μιά πληροφορία: «Κάθε δευτερόλεπτο πού περνάει γεννιούνται πάνω στή Γή δύο μωρά, ενώ στό Σύμπαν γεννιούνται 65.000 άστρα». Αυτό δείχνει τό μεγαλειώδες τού Σύμπαντος καί ότι κατοικούμε στήν γή, έναν μικρότατο πλανήτη, ζούμε, δηλαδή, σέ ένα ασήμαντο μέρος τού Σύμπαντος.

Τό εκπληκτικότερο είναι ότι αυτά πού βλέπουμε αποτελούν ένα μικρό τμήμα τού Σύμπαντος, τό οποίο εξακολουθεί νά είναι άγνωστο γιά τόν άνθρωπο. Λέγει: «Όλοι οι γαλαξίες καί τά άστρα είναι η φωτεινή ύλη πού βλέπουμε, τά 92 χημικά στοιχεία πού βρίσκονται ελεύθερα στήν φύση. Αυτά πού βλέπουμε αποτελούν τό 4% τών συστατικών τού Σύμπαντος. Η σκοτεινή ύλη πού δέν ξέρουμε τί είναι, τό 23%, καί η σκοτεινή ενέργεια τό 73%». Δηλαδή, τό μεγαλύτερο τμήμα τού Σύμπαντος είναι άγνωστο γιά τόν άνθρωπο.

Σέ ερώτηση πού τού υπεβλήθη «τί είναι τόσο συναρπαστικό στήν ιστορία τού Σύμπαντος», απάντησε: «Τό άγνωστο καί οι φωτογραφίες τού Σύμπαντος πού είναι έργα τέχνης. Γινόμαστε παιδιά. Επιστρέφουμε στά βασικά ερωτήματα: από πού ήρθαμε, πού πηγαίνουμε». Έχουν διατυπωθή διάφορες θεωρίες, αλλά, κατά τόν Σιμόπουλο, «εκείνο πού γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχει ενέργεια εκεί. Δέν είναι τίποτα κενό».
Σέ κάποια στιγμή η δημοσιογράφος πού πήρε τήν συνέντευξη (Μαρία Κατσουνάκη) τόν ερώτησε «άν έχει ζηλέψει ποτέ υλικά αγαθά». Καί εκείνος απάντησε: «Δέν έχω ζηλέψει ποτέ υλικά αγαθά. Εξάλλου, στό τέλος, όλοι μας θά είμαστε αστρόσκονη» (Καθημερινή 15-7-2012).
Είναι καταπληκτικά όσα είπε γιά τό άγνωστο καί μυστηριώδες Σύμπαν καί ότι παντού υπάρχει ενέργεια. Αλλά τό λυπηρό είναι ότι έχει τήν άποψη ότι θά γίνουμε «αστρόσκονη».

Αυτά λένε οι επιστήμονες, αλλά διαφορετικά εκφράζονται οι θεόπτες.

Ο Προφητάναξ Δαυΐδ βλέποντας τόν έναστρο ουρανό καί όλον τόν κόσμο κράζει: «Ως εμεγαλύνθη τά έργα σου, Κύριε πάντα εν σοφία εποίησας» (Ψαλ. 103, 24). Καί αλλού λέγει: «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίησιν δέ χειρών αυτού αναγγέλλει τό στερέωμα. ημέρα τή ημέρα ερεύγεται ρήμα, καί νύξ νυκτί αναγγέλλει γνώσιν» (Ψαλ. 18, 1-3). Η μεγαλοπρέπεια τού Θεού «επήρθη υπεράνω τών ουρανών» (Ψαλ. 8, 2). Καί αλλού: «είπατε τώ Θεώ ως φοβερά τά έργα σου εν τώ πλήθει τής δυνάμεώς σου ψεύσονταί σε οι εχθροί σου» (Ψαλ. 65, 3).

Όλα τά δημιούργησε ο Θεός «εκ μή όντος» καί τά συντηρεί μέ τήν άκτιστη ενέργειά Του. Παντού υπάρχει η ενέργεια τού Θεού, όλα τά πληροί η παρουσία Του. Γι’ αυτό ο Δαυΐδ ψάλλει: «πού πορευθώ από τού πνεύματός σου καί από τού προσώπου σου πού φύγω; εάν αναβώ εις τόν ουρανόν, σύ εκεί εί, εάν καταβώ εις τόν άδην, πάρει εάν αναλάβοιμι τάς πτέρυγάς μου κατ όρθρον καί κατασκηνώσω εις τά έσχατα τής θαλάσσης, καί γάρ εκεί η χείρ σου οδηγήσει με, καί καθέξει με η δεξιά σου» Ψαλ. 138, 7-10).

Ο άνθρωπος μπορεί νά μή γνωρίση ποτέ όλα τά μυστήρια τού Σύμπαντος, μπορεί, όμως, νά γνωρίση τόν άγνωστο Θεό, τόν δημιουργό καί συντηρητή τού Σύμπαντος καί νά ζήση αιώνια μαζί Του. Δέν θά γίνη «αστρόσκονη», αλλά μέ τήν Χάρη τού Θεού θά γίνη θεούμενος, φωτεινό πνευματικό αστέρι.
Ν.Ι.

Ετικέτες: ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΟ

  • Προβολές: 1194

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance