Ἄρθρα στὰ Ἀγγλικὰ καὶ Ρουμανικὰ γιὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο

 

Ἄρθρα γιὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο μεταφρασμένα στὰ Ἀγγλικὰ καὶ στὰ Ρουμανικὰ προστέθηκαν στὴν σελίδα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Παρέμβασης.

 

Κείμενα στὰ Ἀγγλικά: Holy and Great Council

 

Κείμενα στὰ Ρουμανικά: Sfântul și Marele Sinod

 

Τὰ κείμενα εἶναι μεταφράσεις μερικῶν Ἑλληνικῶν κειμένων ποὺ δημοσιεύονται στὴν διεύθυνση:

Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος

  • Προβολές: 1126