ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος: «Τὸ Συνοδικὸ τῆς Ὀρθοδοξίας» (video)

Ὁμιλία στὴν Διακίδειο Σχολὴ Λαοῦ τῆς Πάτρας, Πάτρα 4 Μαρτίου 2017. 

 

Δέστε τὴν ὁμιλία ὅπως τὴν παρουσίασε ὁ Τηλεοπτικὸς Σταθμὸς Λύχνος TV

 

Ἀκοῦστε τὴν ὁμιλία mp3 file

Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος: «Τὸ Συνοδικὸ τῆς Ὀρθοδοξίας»

 

 Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος: «Τὸ Συνοδικὸ τῆς Ὀρθοδοξίας»

Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος: «Τὸ Συνοδικὸ τῆς Ὀρθοδοξίας»

 Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος: «Τὸ Συνοδικὸ τῆς Ὀρθοδοξίας»

© 2015 Ἱερὰ Μητρόπολις Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου.