Οἱ ἐννέα (9) Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι

Βελτιωμένη ἔκδοση (18 Σεπτεμβρίου 2017): Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου: Ἡ θεολογία τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων