Γεγονός καὶ Σχόλιο: Η σύγχρονη μικρή και μεγάλη ιδέα της Ρωμηοσύνης

 

Από την απελευθέρωση της Ελλάδος και μετά αναπτύχθηκε η λεγομένη “μεγάλη ιδέα του γένους μας”, με την έννοια ότι έπρεπε να ελευθερωθή η Θράκη και η Μικρά Ασία. Βέβαια, αυτή η μεγάλη ιδέα είχε πολλές παραλλαγές, μία εθνικιστική, που εξέφραζε ο Βασιλιάς Όθων, και έβλεπε την απελευθέρωση της Θράκης - Κωνσταντινουπόλεως, ως προέκταση της Ελλάδος, και μία Ρωμαίϊκη, ως επανασύσταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Η Μικρασιατική όμως Καταστροφή διέλυσε αυτήν την μεγάλη ιδέα, αφού προσγείωσε τους οραματισμούς των Ελλήνων στην Ελλάδα και έτσι άρχισε να αναπτύσσεται επικίνδυνα ο ελλαδισμός, που μπορεί να χαρακτηρισθή ως ένας επαρχιωτισμός της Ρωμηοσύνης.

Σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα, αφού ο προσανατολισμός των Ελλήνων είναι η Ευρώπη και η παρουσία μας μέσα σε αυτήν. Έτσι αναπτύσσεται και σήμερα η λεγομένη “μεγάλη ιδέα” των συγχρόνων Ελλήνων με άλλη μορφή και προοπτική.

Είναι γνωστόν ότι στις ημέρες μας γίνεται ένας μεγάλος διάλογος για την “θεσμική μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, για το πώς θα λειτουργή όλος αυτός ο οργανισμός. Υπάρχουν δύο βασικά σχέδια. Το πρώτο που προέρχεται από την Γερμανία είναι “η μετεξέλιξη της Ευρώπης σε ομοσπονδιακό κράτος” που θα έχει κοινή Διοίκηση, Πρόεδρο, Κυβέρνηση, Βουλή κλπ., και το δεύτεορ είναι η “διακυβερνητική συνεργασία”, που εκφράζεται κυρίως από την Γαλλία και προβλέπει μια ένωση των Κρατών, με σκοπό να διαφυλάσσονται οι εθνικές παραδόσεις. Και βέβαια όλοι γνωρίζουμε ότι η διακυβερνητική διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα γίνη στην Νίκαια της Γαλλίας, 7-8 Δεκεμβρίου, θα συζητήση το θέμα αυτό και θα ληφθούν μερικές ουσιαστικές αποφάσεις.

Φαίνεται, από διάφορες δηλώσεις που έγιναν ότι η Ελληνική Κυβέρνηση σαφώς προτιμά, για λόγους που εξήγησε, το ομοσπονδιακό Κράτος, προσανατολίζεται περισσότερο στο Γερμανικό σχέδιο. Θεωρεί ότι δι’ αυτού του τρόπου διασφαλίζονται τα σύνορα της Ελλάδος, επιτυγχάνεται η ειρήνη και εκπληρώνονται όλοι οι στόχοι που ετέθησαν.

Όμως πρέπει να σημειωθούν και οι κίνδυνοι που έχει αυτός ο προσανατολισμός. Κυρίως μπορούν να σημειωθούν εδώ δύο από αυτούς, όπως ότι με το ομοσπονδιακό Κράτος θα αλλοιωθή η πολιτιστική παράδοση του τόπου, αφού θα εκσυγχρονισθή η ελληνική κοινωνία και θα προσανατολισθή στα ευρωπαϊκά πρότυπα, και ο άλλος ότι, όπως απέδειξε η ιστορία του εικοστού αιώνος, οι τύχες της Ελλάδος πάντοτε δοκιμάσθηκαν στην διένεξη μεταξύ Αγγλίας και Γερμανίας, καθώς επίσης ότι η Γερμανία ήταν ηττημένη και στους δύο παγκοσμίους πολέμους. Δηλαδή, δεν μπορούμε να υποτιμούμε τον αγγλοσαξωνικό παράγοντα.

Φαίνεται ότι η πορεία μας προς την Ευρώπη μπορεί να συνδέεται ή με μια μικρή ιδέα ή με μια μεγάλη ιδέα. Η μικρή ιδέα του γένους μας είναι να αποκτήσουμε οικονομική ευμάρεια, ισχυρή προστασία και δύναμη, στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, εισερχόμενοι στην Ευρώπη. Η μεγάλη ιδέα είναι να προσφέρουμε στην Ευρώπη την ιδιαιτερότητα της παράδοσής μας, την οποία έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η Ευρώπη. Τον μεγαλύτερο θησαυρό που έχουμε ως έθνος είναι η ρωμαίϊκη παράδοση, που συνδέεται με την προσφορά νοήματος ζωής και την υπέρβαση του θανάτου, ως υπαρξιακό γεγονός, που έχει και κοινωνικές συνέπειες. Ως Ρωμηοί θέλουμε η πορεία μας στην Ευρώπη να μην συνδεθή με την αλλοίωση της μεγάλης ιδέας ούτε με την αντικατάστασή της από την μικρή ιδέα. Έχουμε στόχο να επαναφέρουμε την Ευρώπη στην προ του Καρλομάγνου εποχή. Με την είσοδο δε της Τουρκίας στην Ευρώπη, και φυσικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η παρουσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ανοίγονται άλλες προοπτικές, εθνικές, εκκλησιαστικές, Ρωμαίϊκες. Αυτό μπορεί να φαίνεται ουτοπιστικό, αλλά χωρίς όραμα και προοπτική δεν έχουμε μέλλον.

Ν.Ι.

Ετικέτες: ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΟ

  • Προβολές: 1240

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance