Στυλιανού Γερασίμου: “Πεντηκοστιανοί, Αίρεση και πλάνη”

του Στυλιανού Γερασίμου

Α' Ποιά είναι η αντίληψη των Πεντηκοστιανών για τον Σταυρό

Σύμφωνα με τους Πεντηκοστιανούς ο Σταυρός δεν είναι σύμφωνος με την παράδοση των Αποστόλων και του Κυρίου. Υποστηρίζουν ότι οι Απόστολοι ποτέ δεν έκαναν σταυρό, ούτε βέβαια και ο Χριστός· ποτέ δεν χρησιμοποίησαν τον σταυρό με οποιοδήποτε τρόπο. Ποτέ ακόμη δεν δίδαξαν τίποτε από αυτά που πιστεύουν οι άνθρωποι σήμερα για τον σταυρό. Όταν μιλούσαν για σταυρό Χριστού δεν εννοούσαν κανένα αντικείμενο, αλλά τον σταυρικό του θάνατο, με όλα τα πνευματικά οφέλη του για μάς. Επίσης υποστηρίζουν ότι η προσκύνηση των διαφόρων σταυρών του εμπορίου οδηγεί στην ειδωλολατρεία και είναι αντίθετη με τον λόγο του Χριστού που λέει, ότι οι αληθινοί προσκυνητές πρέπει να προσκυνούν τον Πατέρα “εν πνεύματι και αληθεία”.

Διδάσκουν ακόμη ότι το να θεωρούμε οποιονδήποτε μικρό ή μεγάλο, χρυσό ή ξύλινο σταυρό, σαν φυλακτό, είναι αντίθετο με τον Λόγο του Θεού που μας λέει ότι η προσευχή μας δεν πρέπει να είναι στραμμένη σε αντικείμενα, αλλά στον Ουράνιο Πατέρα και στον ζωντανό Κύριό μας Ιησού Χριστό. Η νίκη στον πιστό έρχεται με την δύναμη του αίματος του Κυρίου. Αυτό πρέπει να επικαλούμαστε κατά του πονηρού. Οι Απόστολοι χρησιμοποιούσαν μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό μπορούμε και εμείς να χρησιμοποιούμε κατά του πονηρού.

Διδάσκουν ότι το να κάνουμε το σημείο του σταυρού σαν προσευχή, δεν είναι σύμφωνο με τον λόγο του Θεού που μας λέγει ότι ο Θεός δεν θέλει τις συμβολικές μας χειρονομίες, αλλά την ζωντανή από την καρδιά προσευχή μας. Και προσευχή σημαίνει κάτι να πείς στον Θεό. Αληθινός Χριστιανός είναι αυτός που σηκώνει τον σταυρό του καθημερινά και ακολουθεί τον Χριστό. Δεν χρησιμοποιεί τον σταυρό σαν κόσμημα, αλλά μεταφορικά τον βαστά στον ώμο του και αρνείται την αμαρτωλή ζωή.

Β' Τί λέει σύμφωνα με τους Πεντηκοστιανούς η Καινή Διαθήκη για τον σταυρό;

Σύμφωνα με τις απόψεις των Πεντηκοστιανών η Καινή Διαθήκη λέει ότι ο Χριστός πέθανε πάνω στον σταυρό σαν κακούργος. Ο θάνατός του πολύ σκληρός και οδυνηρός. Εμείς έπρεπε να πεθάνουμε για τις αμαρτίες μας. Ωστόσο όμως ο σταυρός ως αντικείμενο δεν έχει καμμία ιδιαίτερη αξία για μας ούτε υπάρχει η δυνατότητα να συνδέεται ένα αντικείμενο με την σωτηρία μας. Πραγματικός μαθητής του Χριστού είναι αυτός που συνδέει την ζωή του όχι με την σταυρική θυσία του Ιησού, αλλά με το αίμα του Κυρίου.

Γ' Τί αναφέρει η Εκκλησιαστική Ιστορία για το θέμα του σταυρού;

Απόψεις Πεντηκοστιανών κύκλων:

- Ότι οι πρώτοι Χριστιανοί δεν χρησιμοποιούσαν το σημείο του σταυρού.

- Ότι από τον δεύτερο μ.Χ. αιώνα άρχισε ο σταυρός να χρησιμοποιείται σαν αντικείμενο, σαν σύμβολο σε τοίχους, σκεύη, κοσμήματα και σαν χειρονομία που γινόταν στο μέτωπο και στο στήθος.

- Η προσκύνηση του σταυρού άρχισε από τον τέταρτο αιώνα και μετά.

- Ήταν γνωστός σε ειδωλολατρικούς λαούς, είχε θρησκευτική σημασία και χρησιμοποιόταν σαν ιερό σύμβολο.

- Μέχρι τον έκτο μ.Χ. αιώνα οι σταυροί ήταν απλοί χωρίς εσταυρωμένο. Ο εσταυρωμένος άρχισε να τοποθετήται με απόφαση της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου το 691 μ.Χ.

Δ' Ορθόδοξη κριτική και άποψη

“Ημείς δε κηρύττομεν Χριστόν εταυρωμένον... Θεού δύναμιν”. Ο εσταυρωμένος “δύναμις Θεού”; Μπορεί να υπάρξη κάτι ισχυρότερο;

Γιατί η γη συγκλονίζεται και τρέμει και ο ήλιος αμαυρώνεται κατά την σταύρωση; Μήπως έφτασε το τέλος του κόσμου; Όχι. Αλλά δεν μπορούσε διαφορετικά να συμβή. Γιατί “ο επί του σταυρού αποθανών ως άνθρωπος, ως Θεός φέρει τα πάντα τω ρήματι της δυνάμεως αυτού”. “Το ασθενές του Θεού ισχυρότερον των ανθρώπων εστί”, βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος. Απ’ αυτό πηγάζει τόση δύναμη, ώστε να μην μπορεί να συγκριθή η δύναμη όλων των ανθρώπων. Με την δύναμη του εσταυρωμένου νικά ο Χριστιανός την αμαρτία. Με την δύναμη του εσταυρωμένου, ενδυναμώνεται ο θλιβόμενος. Ο θάνατος του Χριστού είναι ακόμη ευεργετικός γιατί ο Υιός φανέρωσε μια υπέρτατη δύναμη με την υποταγή του σε μια υπέρτατη οδύνη. Έτσι κατατρόπωσε τον θάνατο με την ανάσταση.

Μεγάλη λοιπόν η αξία του σταυρού για κάθε Χριστιανό. Ο σταυρός του Κυρίου “ζωή και ανάστασις” προσωπική για κάθε Χριστιανό. Ο σταυρός του Κυρίου, ο φύλακας όλου του κόσμου και σύμβολο της νίκης ενατίον του θανάτου. Δεν ενεργεί ο σταυρός με μαγικό τρόπο, ούτε αναγκαστικά, αλλά με την χάρη των ενεργειών του Χριστού. Δεν πρόκειται για κάτι φονταμενταλιστικό, αλλά για κάτι οντολογικό, που αναγεννά κάθε φορά τον Χριστιανό ακολουθώντας Τον. Μέσω του σταυρού ο Θεός βρίσκεται σε μια σχέση πιο πραγματική με τα πράγματα και με τα κτιστά όντα. Πρόκειται για μια σχέση και παρουσία του Θεού περισσότερο προσιτή που είναι πέρα για πέρα υπερβατικός. Και ας μην ξεχνούμε ότι πρώτοι οι Χριστιανοί με ευλάβεια λέγουν: “Εσταυρώθης δι’ εμέ, ίνα εμοί πηγάσης την άφεσιν. Εκεντήθης την πλευράν, ίνα ζωής αναβλύσης μοι”. Ας μην αναζητούμε αιτία αντιθέσεως με τον Εσταυρωμένο. Εκείνος “χθές και σήμερον και εις τους αιώνας”. Παραμένει ο ίδιος πανάγαθος, πανοικτίρμων, φιλάνθρωπος, θεμέλιος αναντικατάσταστος της Οικουμένης καλεί όλους κοντά του: “Δεύτε προς με πάντες”, ανακράζει από το ύψος του σωτηρίου Σταυρού Του.

  • Προβολές: 1303

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance