Διονύσιος Πελέκης, Γεράσιμος Κουταβάς: Πεντάχρονα Ποιμαντορίας

Αποσπάσματα από δημοσιεύματα του τοπικού τύπου

Γεράσιμος Κουταβάς

“Εμπρός” 8-9-2000

Αυτές τις ημέρες συμπληρώνονται 5 χρόνια σεπτής και καρποφόρας ποιμαντορίας του Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου, ο οποίος κοσμεί επάξια τον Αρχιεπισκοπικό θρόνο της ομώνυμης Μητρόπολής μας. Ο ικανότατος και αξιαγάπητος Ποιμενάρχης μας μέσα σε αυτά τα χρόνια έχει επιτελέσει και αναπτύσσει συνεχώς ένα σοβαρό, σημαντικό και πλούσιο πνευματικό, θρησκευτικό, μορφωτικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο, στο οποίο ο Ίδιος προσωπικα έδωσε πνοή και στήριξε από την πρώτη στιγμή της ενθρόνισής Του...

Ο Σεβ, Μητροπολίτης... κατορθώνει να φέρνει την Εκκλησία μπροστά σε κοινωνικές δράσεις και στην φλέγουσα κοινωνική πραγματικότητα, ενώ παράλληλα αναπτύσσει φιλικότατη επικοινωνία με την νεολαία, στην οποία βρίσκεται πάντα κοντά.... Έτσι, δυναμώνει ψυχικά τους ανθρώπους, τους στερεώνει και τους βοηθά να ριζώσουν στην ζωή. Ο ανώτατος Αυτός ιερωμένος έχει εμβριθή και πολυδιάστατη μόρφωση, αποτελώντας φαινόμενο ευρυμάθειας και αναπτύσσοντας πλουσιώτατη και πολυσήμαντη συγγραφική δραστηριότητα, για την οποία η Ακαδημία Αθηνών τον έχει βραβεύσει, ενώ πολλά από τα έργα Του έχουν μεταφρασθεί σε διάφορες ξένες γλώσσες, γι’ αυτό η ακτινοβόλα υψηλοτάτου επιπέδου προσωπικότητά Του είναι αρκετά γνωστή και πολύ πέραν των ορίων της Χώρας μας, προσκαλούμενος ακόμη και σε υπερπόντιες Χώρες για να μιλήσει, ενώ πολλοί ξένοι ή Έλληνες της διασποράς ζητούν επίμονα να τον ιδούν και να τον γνωρίσουν από κοντά. Βαθύς διανοητής, ρεαλιστικός οραματιστής, διορατικός στοχαστής και μεθοδικός ερευνητής εγνωσμένης επιστημονικής αξίας, ψηλαφεί αλήθειες, θέτει προβληματισμούς και μορφοποιεί παραγωγικές σκέψεις σε σημαντικότατες και άκρως ενδιαφέρουσες απολήξεις, οι οποίες διαπνέονται από απέραντο σεβασμό προς τον Θεό, την Ορθοδοξία, τον άνθρωπο, την ελευθερία του και το αυτεξούσιό του. ... Σωστά, άρα, έχει αναδειχθεί σε κυρίαρχη μορφή για τον εντοπισμό, μελέτη και προώθηση λύσεων αρκετών σοβαρών τοπικών και κοινωνικών προβλημάτων, ώστε να εξελιχθεί και αναπτυχθεί ο τόπος, αλλά και να εξυπηρετείται πιο αποτελεσματικά ο λαός. Γι’ αυτό, δεν είναι λίγοι όσοι προστρέχουν στον Ίδιο με απόλυτη εμπιστοσύνη, γνωρίζοντας ότι ο πρωτοπόρος, αποφασιστικός και υπεράξιος Δεσπότης μας έχει κλείσει στην καρδιά Του αυτό τον ταλαίπωρο τόπο και τους ανθρώπους που τον κατοικούν, για τους οποίους πάντα αγωνιά και αγρυπνά.

Ως Ναυπάκτιοι και χριστιανοί δοξολογούμε τον Θεό γι’ αυτήν την ευλογία, που μας έστειλε, προσευχόμενοι στον Ίδιο να εμπνέει πάντοτε τον έξοχο και φωτισμένο ποιμενάρχη μας, το αγλάϊσμα αυτό της Ιεραρχίας, και να Του χαρίζει υγεία, δύναμη κι αντοχή. Στον Ιεράρχη μας και πολύτιμο καθοδηγητή μας, που η Ορθοδοξία και ο τόπος τον χρειάζονται πολύ, ευχόμαστε να Τον αξιώνει ο Θεός για πάρα πολλά χρόνια να χαίρεται την ευτυχία των επιτυχημένων καρπών όλων των κόπων και προσπαθειών, που θα οφείλονται στόν Ίδιο.

 

Διονύσιος Πελέκης

“Εμπρός”, 15-9-2000

...Ο Μητροπολίτης μας κύριος Ιερόθεος “Θεολογικότατος” κατά τον λόγο του Πατριάρχου μας και “ο κορυφαίος Θεολόγος της Εκκλησίας μας από το 1830 μέχρι σήμερα” κατά τον λόγον γνωστού Κληρικού και Καθηγητού του Πανεπιστημίου, έφερε στην Ναύπακτον το γνήσιον πατερικόν πνεύμα, και σε κάθε περίπτωσιν υπεγράμμισε τον ρόλον του συγχρόνου Ορθοδόξου Έλληνος ως διττού φορέως της Ορθοδόξου και της Ελληνικής παραδόσεως. Δια πρώτην φοράν η Ενορία με τους λαμπρούς ιερείς της και τους λετουργούντας ευδοκίμως και αποτελεσματικώς Συνδέσμους της Αγάπης, ανεδείχθη εις αυτό, που έπρεπε να είναι: Δηλαδή το βασικό κύτταρο και η κυψέλη της κατά Χριστόν βιωτής των πιστών. Η ανάδειξις της Ενορίας στον ρόλον της αυτόν απετέλεσε διαρκή φροντίδα του Μητροπολίτου. Οι κατασκηνώσεις ελειτούργησαν και πάλιν υπό την αιγίδα του, εμπνέουσαι στις νεανικες ψυχές, πλην άλλων, τον σεβασμόν προς την Εκκλησίαν και την υπακοήν στον Επίσκοπον και τους Ιερείς, δημιουργούσαι πιστά βλαστάρια και όχι οπαδούς, ρέποντες προς ανταρσίαν. Είναι αφιλοχρήματος όσον ελάχιστοι. Διαθέτει μέγα μέρος του μισθού του δια τις ανάγκες της πτωχοτάτης Μητροπόλεως, όταν άλλοι θησαυρίζουν, απαραδέκτως δια την ιδιότητά τους.

...Πρωτοστατεί σε κάθε κοινωνική εκδήλωσι και σε κάθε διεκδικητικόν αγώνα των λαϊκών τάξεων. Κάθε καλοκαίρι επιτελεί άθλον. Περιέρχεται και το τελευταίο χωριό της Επαρχίας. Λειτουργεί, κηρύττει, νουθετεί και ομιλεί σε συγκεντρώσεις των κατοίκων στις πλατείες των χωριών. Παρίσταται στα μυστήρια και τις εξόδιες ακολουθίες, διατυπώνων εκάστοτε και τον προσήκοντα λόγον, χωρίς ποτέ να δεχθή και μίαν έστω δραχμήν.

Η συγγραφική του, θείω χαρίσματι, πλουσιωτάτη συγκομιδή, μεταφρασμένη σε πολλές γλώσσες, καταχωρημένη στην σχετικήν ιστοσελίδα του Διαδικτύου (αήιήίήήι), δέχεται απιστεύτως μεγάλον αριθμόν επισκέψεων και αποτελεί ασφαλή οδηγόν της Ορθοδόξου πίστεως, αλλά και στήριγμα του καθ’ ημέραν βίου, αναδεικνύουσα την Εκκλησίαν του Χριστού εις Θεραπευτήριον ψυχών.

Είναι πραγματική ευλογία Θεού για τον ευσεβή λαό της Ναυπάκτου η παρουσία του στην Μητρόπολίν μας και ο ανυποχώρητος αγών του ν’ αποκαταστήση την διασαλευθείσαν ενότητα του ποιμνίου του. Ο κηρυκτικός και κατηχητικός λόγος του είναι βαθύτατα θεολογικός και εγγίζει βαθύτατα την ψυχήν του ποιμνίου. Ο αθεολόγητος βερμπαλισμός δεν έχει θέσιν. Συκοφαντείται ιταμώς από αγνοούντας την αλήθειαν. Αποκορύφωμα του ψεύδους είναι ότι εζήτησε χρήματα υπέρ της Μητροπόλεως από το Μοναστήρι. Μόνον κίνητρόν του αποτελεί η αγάπη του δια τον Μοναχισμόν και η επαναφορά των εκτραπέντων τέκνων του ποιμνίου του στον ορθόδοξο δρόμο, αφού είναι γνωστόν ότι κορυφαίαν απολογητικήν του Ορθοδόξου Μοναχισμού συνιστά η μνημειώδης συγγραφή του: “Μια βραδυά στην έρημο του Αγίου Όρους”.

... Η συντριπτική πλειονότης των Ναυπακτίων συντάσσεται με το μέρος του. Και πρέπει με παρρησίαν να το δηλώνη και να του συμπαρίσταται...

...Η εν ταπεινώσει αυτοθυσία του, η στερεά πίστις και αγωνιστικότης του, η ασκητική του ζωή και η υψηλή μόρφωσίς του τον ανέδειξαν πρωτοπόρον στον αγώνα για την διατήρησιν της ορθοδόξου ταυτότητος του λαού του Θεού. Και δεν εδίστασε, χάριν της αλήθειας και της πίστεως, να βάλη στο περιθώριον και φιλίες και συμπάθειες. Ο ευσεβής Ναυπακτιακός λαός σεμνύνεται δια τον Επίσκοπόν του, το αληθές τούτον σέμνωμα της Εκκλησίας, διότι τον βλέπει ν’ αγωνίζεται τον τραχύν δρόμον της αληθείας, η οποία, όταν κατανοηθή από τους πιστούς, θ’ αποτελέση για όλους βάλσαμον ψυχής. Και του εύχεται ολοψύχως μακροημέρευσιν και ψυχοσωτήριον ποιμαντορείαν. Τιμά την Ναύπακτον. Και η παρουσία του ανάμεσά μας στο πηδάλιο της Τοπικής Εκκλησίας μας χαροποιεί. Είναι η λαμπερή και αγαπημένη προσωπικότητα της περιοχής μας με Πανελλήνιον και Πανορθόδοξον αναγνώρισιν και καταξίωσιν.

 

 

  • Προβολές: 1042

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance