ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

Ἐπιστολὴ Μητροπολίτου Ναυπάκτου πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον, 18 Μαΐου 2016

Ἡ Ἐπιστολὴ σὲ pdf:

Ἐπιστολὴ Μητροπολίτου Ναυπάκτου πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον, 18 Μαΐου 2016

© 2015 Ἱερὰ Μητρόπολις Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου.