Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Ναύπακτος, 6-10-2013
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «ΤΟ ΠΑΡΟΝ», στο φύλλο της 6-10-2013, κείμενο που αναφέρεται σε δήθεν «κατάχρηση δωρεάς 800.000 δολαρίων» εκ μέρους του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου, ως Προέδρου του Ιδρύματος Γ. Καπορδέλη - Ι. Ξύκη, στα πλαίσια της ανέγερσης από το Ίδρυμα Γηροκομείου στην Ναύπακτο.

Το Ίδρυμα Γ. Καπορδέλη - Ι. Ξύκη είναι αυτοδιοίκητο, εντελώς ανεξάρτητο από την Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου, διοικείται βάσει Προεδρικού Διατάγματος από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τους εκάστοτε: Μητροπολίτη Ναυπάκτου ως Πρόεδρο, Δήμαρχο Ναυπακτίας ως αντιπρόεδρο, Διευθυντή της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος στο κατάστημα Ναυπάκτου, αρχαιότερο Δικηγόρο της Ναυπάκτου και Πρόεδρο Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ναυπάκτου.

Το ως άνω δημοσίευμα είναι ψευδές και συκοφαντικό, έχει στόχο να πλήξη τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου και θα κατατεθή άμεσα μήνυση τόσο κατά του κ. Ι. Ξύκη όσο και κατά των υπευθύνων, οι οποίοι με την δημοσιο­ποίηση του σχετικού κειμένου υιοθέτησαν τις απόψεις του κ. Ι. Ξύκη, χωρίς προηγουμένως στα πλαίσια της δημοσιογραφικής δεοντολογίας να ζητήσουν την άποψη του καταγγελλομένου.
Για το ίδιο θέμα υπήρξαν στο παρελθόν (Απρίλιος 2013) παρόμοια δημοσιεύ­ματα στο διαδίκτυο, επίσης ψευδή και συκοφαντικά, για τα οποία έχει ήδη ασκηθή μήνυση εκ μέρους του Μητροπολίτου Ναυπάκτου, κατά των υπευθύνων των δημοσιευμάτων.
Παρατίθενται κατωτέρω κρίσιμα αποσπάσματα της υποβληθείσης μηνύσεως, ενώ, επαναλαμβάνουμε, για το εν λόγω δημοσίευμα της 6-10-2013 κατατίθεται άμεσα νέα μήνυση κατά των υπευθύνων.

Ο Μητροπολίτης
και Πρόεδρος του Ιδρύματος Γ. Καπορδέλη - Ι. Ξύκη
+ Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος

***

«Ενώπιον του κ. Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών

(δια του κ. Εισαγγελέως Πρωτοδικών Μεσολογγίου)

ΕΓΚΛΗΣΗ

Του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου, κατά κόσμον Γεωργίου Βλάχου, κατοίκου Ναυπάκτου (Γ. Αθανασιάδη-Νόβα 1)
ΚΑΤΑ

(αναφέρονται τα ονόματα των εγκαλουμένων)
... ...

Σύντομο ιστορικό

Το Ίδρυμα Γεωργίου Καπορδέλη - Ιωάννου Ξύκη είναι αυτοδιοίκητο –δέν ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη– και διοικείται βάσει Προεδρικού Διατάγματος από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τους εκάστοτε Μητροπολίτη Ναυπάκτου ως Πρόεδρο, Δήμαρχο Ναυπάκτου ως αντιπρόεδρο, Πρόεδρο Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ναυπάκτου, Διευθυντή της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος στο κατάστημα Ναυπάκτου και αρχαιότερο Δικηγόρο της πόλεως Ναυπάκτου.

Οι αποφάσεις του Ιδρύματος εγκρίνονται από την Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και τελικά από το Υπουργείο Οικονομικών.
Ο Ι. Ξύκης ανέλαβε να οικοδομήση σε οικόπεδο του Ιδρύματος Γ. Καπορδέλη στην Ναύπακτο κτήριο Γηροκομείου (Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων) με δικά του έξοδα και δι' αυτεπιστασίας, κατόπιν και σχετικής υπαριθ. 8.412/2001 Αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών (προσκομιζόμενο και επικαλούμενο σχετικό 02).

Ο κ. Ι. Ξύκης απέστειλε το διάστημα από το έτος 1999 μέχρι το έτος 2006, οπότε και διέκοψε την δωρεά του, το συνολικό ποσόν των 781.632,16 ευρώ.

Τα χρήματα τα απέστειλε στο Ίδρυμα, και όλα τα χρήματα κατατέθηκαν στους υπ' αριθμ. 426/615893-50, 426/616057-35, 426/296133-09 και 5157-020157-474 λογαριασμούς των Τραπεζών ΕΤΕ και Πειραιώς αντιστοίχως, στην κίνηση των οποίων αποτυπώνεται πλήρως όλη η διαχείριση της δωρεάς, εκτός από το ποσόν των 43.698,2 ευρώ που δόθηκε με κατευθείαν εντολή πληρωμής από λογαριασμό του κ. Ξύκη.

Τα χρήματα της δωρεάς τα διαχειρίστηκε το Ίδρυμα με εξουσιοδότηση και για λογαριασμό του Ι. Ξύκη ο οποίος κατοικούσε στην Αμερική.

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος έδωσε σαφείς εντολές να γίνη νόμιμη διαχείριση της ανοικοδομήσεως και όπως προκύπτει από τα υφιστάμενα καθόλα νόμιμα στοιχεία ουδεμία παρανομία εμφιλοχώρησε.

Ο κ. Ξύκης ενημερωνόταν τακτικά με επιστολές και αποφάσεις του Δ.Σ., το οποίο πολλές φορές τον παρεκάλεσε προφορικώς και γραπτώς να παραστή στο Συμβούλιο καθώς επίσης να λάβη γνώση του όλου φακέλλου είτε ο ίδιος προσωπικά είτε με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο, το οποίο δεν έπραξε.

Ο ίδιος πολλές φορές προφορικώς και γραπτώς δήλωσε ότι έχει εμπιστοσύνη στα πρόσωπα που διαχειρίζονται την δωρεά του. Για παράδειγμα:
Την 9-9-2005 σε δήλωσή του στην Εφημερίδα «Εμπρός» Ναυπάκτου (προσκομιζόμενο και επικαλούμενο σχετικό 03) υπογράμμιζε: «Όλα πάνε πολύ καλά, είμαι ευτυχισμένος και χαρούμενος, το έργο γίνεται πολύ σωστά, υπάρχει πλήρης διαφάνεια, ενημερώνομαι για τα πάντα κι' αυτά οφείλονται στον κ. Κολοβό και στο Μητροπολίτη μας».

Στην ανοικτή επιστολή-γνωστοποίησή του στην Εφημερίδα «Εθνικός Κήρυξ» Νέας Υόρκης (Σάββατο 12 – Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013) (προσκομιζόμενο και επικαλούμενο σχετικό 04) δήλωνε ότι δεν αποδίδει «τήν παραμικρή απόδοση μομφής ή υπόνοιας ή υποψίας για διάπραξη ατασθαλιών» και ότι «σέβομαι, εκτιμώ και υπολείπομαι όλους όσους ασχολήθηκαν με την διαχείριση των οικονομικών του Ιδρύματος». Το ίδιο δήλωσε και σε προηγούμενη ανοικτή επιστολή του, τις παραμονές Χριστουγέννων 2006 (προσκομιζόμενο και επικαλούμενο σχετικό 05): «Ουδέποτε εξέφρασα την παραμικρή αμφιβολία ή υποψία για παράνομες πράξεις περιβάλλοντας με εμπιστοσύνη τα άτομα που εργάζονταν προς την κατεύθυνση αποπεράτωσης του έργου... Οι απορίες μου αυτές καθώς και τα ερωτήματά μου θέλω να δηλώσω ότι δεν έχουν την παραμικρή απόδοση μομφής ή υπόνοιας ή υποψίας για διάπραξη ατασθαλιών. Σέβομαι και εκτιμώ και υπολείπομαι όλους όσους ασχολήθηκαν με την διαχείριση των οικονομικών του Ιδρύματος».

Όταν ο Ι. Ξύκης δήλωσε ότι διακόπτει την δωρεά του, ενώ είχε υποσχεθεί ότι θα ολοκληρώσει το έργο, η όλη διαχείριση της έως τότε δωρεάς του ελέγχθηκε λογιστικώς ως ακριβής. Προσκομίζω και επικαλούμαι τον συγκεντρωτικό πίνακα «Ταμείο Ανέγερσης Κτιρίου Ιδρύματος ΜΟΦΗ-Γεωργίου Καπουρδέλη-Ιωάννου Ξύκη» (προσκομιζόμενο και επικαλούμενο σχετικό 06).

Συγχρόνως, το Ίδρυμα, όπως είχε υποχρέωση απέστειλε την 20-3-2007 τον όλο φάκελλο στην Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την παράκληση «γιά την ταχύτερη διεκπεραίωση του ελέγχου». Η Διεύθυνση απέστειλε τον φάκελλο στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών και αναμένουμε τα αποτελέσματα του ελέγχου, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα σχετικά έγγραφα με αριθ 3/20-3-2007 του Ιδρύματος Καπορδέλη, 5192/16-4-2007 του Γραφείου Εθνικών Κληροδοτημάτων, 1111079/27-8-2010 της Διεύθυνσης Επιθεώρησης ΔΔ, ΝΠ & ΔΕΚΟ Τμήμα Β΄ (προσκομιζόμενα και επικαλούμενα σχετικά 07)

Τα χρήματα της δωρεάς είναι ισοσκελισμένα και δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, όπως προκύπτει από τα ως άνω έγγραφα (βλ. σχετικό 06).
Οι εργασίες σταμάτησαν έναν χρόνο μετά την τελευταία κατάθεση χρημάτων από τον κ. Ξύκη στις 25-1-2006 και κανένα χρηματικό ποσό δεν κατατέθηκε από τον κ. Ξύκη στο Ίδρυμα μετά την παύση των εργασιών.

Μέ την δωρεά του κ. Ξύκη έγιναν οι εξής εργασίες, σύμφωνα με το από 30-4-2010 Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής (προσκομιζόμενο και επικαλούμενο σχετικό 08) από τους μηχανικούς του Ιδρύματος στους μηχανικούς της Περιφέρειας που συντάχθηκε πριν την επανέναρξη των εργασιών με την δωρεά νεώτερου δωρητού, του Δημητρίου Γαλάνη, και πιστοποιήθηκε ότι «όλες οι εργασίες υλοποιήθηκαν σύμφωνα με την γενική συγγραφή των υποχρεώσεων χωρίς τεχνικές ατέλειες, ελλείψεις ή κακοτεχνίες»:

«Ειδικότερα οι υλοποιηθείσες εργασίες μέχρι σήμερα είναι:
Ο σκελετός του κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα,
Οι οπτοπλινθοδομές,
Τα επιχρίσματα,
Η στέγη του κτιρίου,
Η μερική μόνωση των αιθρίων,
Η εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση,
Οι σωληνώσεις της ηλεκτρικής εγκατάστασης,
Οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχετεύσεων,
Οι σωληνώσεις δαπέδου της κεντρικής θέρμανσης,
Οι κατακόρυφες σωληνώσεις υδρορροών,
Οι σωληνώσεις κλιματισμού των δωματίων,
Οι ξύλινες κάσες των εσωτερικών κουφωμάτων,
Τά κουφώματα αλουμινίου μετά υαλοπινάκων εκτός από τις κεντρικές θύρες εισόδου,
Οι μαρμάρινες ποδιές παραθύρων και μπαλκονοθυρών καί,
Οι τσιμεντοκωνίες μερικώς των πλακιδίων δαπέδου»

Συνεπώς, δεν σταμάτησαν οι εργασίες στα «μπετά» και τα «τούβλα», όπως αναφέρει ψευδώς το δημοσίευμα. Οι φωτογραφίες, που ενδεικτικά προσκομίζω και επικαλούμαι (προσκομιζόμενο και επικαλούμενο σχετικό 09) και εμφανίζουν εναργώς στο σημείο που έφθασε το οικοδόμημα με την δωρεά του Ι. Ξύκη αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Ούτε ένα ευρώ-δολλάριο δεν απεστάλη από τον κ. Ξύκη μετά την παύση των εργασιών.

Ο κ. Ξύκης ο οποίος παραδόξως απέφυγε κάθε προσωπική επαφή και ενημέρωση από τα μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος, παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις του Δ.Σ. να γίνη αυτό, για να δικαιολογήση την παύση της δωρεάς του, δημοσίευσε κατά καιρούς «ανοικτές επιστολές», οι οποίες όλες απαντήθηκαν μέχρι κεραίας από αντίστοιχες επιστολές του Ιδρύματος (προσκομιζόμενα και επικαλούμενα σχετικά 10)

Εσχάτως, το 2013, λίγες ημέρες (Σάββατο 12 – Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013) μετά την δήλωσή του στην Εφημερίδα «Εθνικός Κήρυξ» Νέας Υόρκης (βλ. σχετικό 04) ότι δεν αποδίδει «τήν παραμικρή απόδοση μομφής ή υπόνοιας ή υποψίας για διάπραξη ατασθαλιών» και ότι «σέβομαι, εκτιμώ και υπολείπομαι όλους όσους ασχολήθηκαν με την διαχείριση των οικονομικών του Ιδρύματος» που ευθυγραμμιζόταν και ταυτιζόταν με παλαιότερες δηλώσεις του, φέρεται ότι κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά εναντίον μου, ως Προέδρου του Ιδρύματος –δεν μου έχει ακόμη γνωστοποιηθεί σχετικά– ο δε δικηγόρος του προέβη σε προδημοσιεύσεις στο διαδίκτυο αποσπασματικών στοιχείων, με απαξιωτικούς για το πρόσωπό μου χαρακτηρισμούς και ύβρεις, τα οποία έγιναν υλικό για περαιτέρω υβριστικές επιθέσεις κυρίως από τους κύκλους της πρ. Μονής Μεταμορφώσεως Σωτήρος Σκάλας Ναυπάκτου, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν πρόβλημα στην Μητρόπολή μου και να εμποδίσουν την περαιτέρω επιβολή της νομιμότητας μετά και την έκδοση του υπ' αριθμ. 5/2013 Π.Δ. περί διαλύσεως του νομικού προσώπου της πρ. Μονής προσπάθησαν και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την περίπτωση της παύσης της δωρεάς του Ι. Ξύκη στοχεύοντας στο πρόσωπό μου.
ΣΥΝΕΠΩΣ

  • Το Ίδρυμα Γ. Καπορδέλη - Ι.Ξύκη διοικείται βάσει κανονισμού από Δ.Σ., αποτελούμενο από ευυπόληπτα πρόσωπα της Ναυπάκτου.
  • Όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. ήταν και είναι ομόφωνες και εγκρίθηκαν και εγκρίνονται από Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
  • Η δωρεά του Ι.Ξύκη αφορούσε το Ίδρυμα και όχι την Εκκλησία ή τον Μητροπολίτη και η διαχείρισή της έγινε από το Ίδρυμα.
  • Σκοπός της δωρεάς ήταν η δι' αυτεπιστασίας ανέγερση του Γηροκομείου του Ιδρύματος. Το Ίδρυμα ανέλαβε εκ περισσού την ανέγερση, κατ' εξουσιοδότηση του δωρητού και λόγω της διαμονής του στην Αμερική.
  • Τα χρήματα της δωρεάς είναι ισοσκελισμένα και το έργο που έγινε με αυτά απτό και πιστοποιημένο.
  • Από τα επίσημα στοιχεία που υπάρχουν καμμία παρανομία και μάλιστα κακουργηματικού χαρακτήρα δεν εμφιλοχώρησε στην διαχείριση της δωρεάς του Ι. Ξύκη.

..................................
Οι ψευδείς, συκοφαντικές και υβριστικές φράσεις του κειμένου

Μετά τα ανωτέρω γίνεται φανερή η σκοπιμότητα και η δολιότητα της χρήσης συκοφαντικών και υβριστικών φράσεων στο εν λόγω δημοσίευμα. Συγκεκριμένα:

–Γράφεται στο κείμενο: «Κατηγορούν για κακούργημα τον Δεσπότη Ναυπάκτου!».

Δεν υπάρχει κατηγορία για κακούργημα ούτε κάν μήνυση για κακούργημα, αλλά υπάρχει μόνον αίτηση του Ι. Ξύκη για έρευνα λόγω επικαλουμένης αδυναμίας του για συγκέντρωση εγγράφων και στοιχείων, άλλωστε ο ίδιος σε δημοσίευμά του, όπως προαναφέρθηκε (βλ. σχετικό 04), δήλωσε ότι δεν αποδίδει «τήν παραμικρή απόδοση μομφής ή υπόνοιας ή υποψίας για διάπραξη ατασθαλιών» και ότι «σέβομαι, εκτιμώ και υπολείπομαι όλους όσους ασχολήθηκαν με την διαχείριση των οικονομικών του Ιδρύματος». Η συκοφαντική αυτή φράση δεν μπορεί να στηριχθή ούτε σε πραγματικά περιστατικά και γεγονότα ούτε και σε αυτά τα «στοιχεία» του εν λόγω δημοσιεύματος.

– Γράφεται στο κείμενο: «Στα χέρια των οικονομικών εισαγγελέων Πεπόνη - Μουζακίτη το... ιερό σκάνδαλο!».

Ούτε ίχνος κακουργηματικής πράξεως ή παραλείψεως ή οικονομικών ελλειμμάτων υφίστανται, και ούτε η ίδια η ιστοσελίδα στο εν λόγω δημοσίευμά της παρουσιάζει, ώστε να μπορή κανείς να ομιλήση για «σκάνδαλο». Υφίσταται μόνον η συκοφαντική εκστρατεία εναντίον μου εκ μέρους κύκλων συγκεκριμένων συμφερόντων.

– Γράφεται στο κείμενο: «Ο οποίος (ο Δεσπότης Ναυπάκτου Ιερόθεος) φέρεται να έχει καταχραστεί δωρεά 800.000 δολαρίων, από Έλληνα Ομογενή, που ζει στις ΗΠΑ».

Καμμία ένδειξη δεν υπάρχει κατάχρησης ούτε ολοκλήρου της δωρεάς του κ. Ξύκη ούτε κάν μέρους αυτής. Από πουθενά δεν εξάγεται υποψία έστω κατάχρησης ούτε από τα επίσημα στοιχεία ούτε από τα «στοιχεία» του δημοσιεύματος. Και η φράση αυτή έρχεται σε αντίθεση όχι μόνον με την αλήθεια αλλά και με τα ίδια τα «στοιχεία» του δημοσιεύματος και χρησιμοποιείται με σαφή σκοπιμότητα και δολιότητα.

Ειδικώς η φράση αυτή που υπάρχει στον πρόλογο του δημοσιεύματος, τίθεται από άλλες ιστοσελίδες που αναδημοσίευσαν άκριτα το κείμενο του ...... ως τίτλος της αναδημοσίευσης, και ως τέτοιος τίτλος εμφανίζεται σε κάθε αναζήτηση του ονόματός μου στο διαδίκτυο, και λαμβάνει τοιουτοτρόπως ιδιαίτερη βαρύτητα ως προς την έκταση και τα αποτελέσματα της δημόσιας συκοφάντησής μου και την εξ αυτής πρόκληση δυσμενών σχολίων εις βάρος μου.

Για παράδειγμα, σε αναζήτηση των λέξεων «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ» με την μηχανή αναζήτησης GOOGLE εμφανίζονται πρώτα τα εξής αποτελέσματα:
... ...

–Γράφεται στο κείμενο: «Ο οποίος (Ι. Ξύκης) έστελνε χρήματα στον ιερωμένο αλλά τα χρήματα κάπου...χάθηκαν».

Ο Ι. Ξύκης έστελνε τα χρήματα στο Ίδρυμα και δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ. Και η φράση αυτή έρχεται σε αντίθεση όχι μόνον με την αλήθεια αλλά και με τα ίδια τα «στοιχεία» του δημοσιεύματος.

– Γράφεται στο κείμενο: «Οι ταμπέλες τοποθετήθηκαν, το "Ξύκειον" ίδρυμα έδειχνε ότι προχωρούσε, τα μπετά έπεσαν, μπήκαν και τα τούβλα και ξαφνικά όλα σταμάτησαν! Κι όμως ο Έλληνας Ομογενής έστελνε κανονικά».

Όπως προαναφέρθηκε ο Ι. Ξύκης δεν έστειλε ούτε ένα ευρώ από την στιγμή που δήλωσε ότι θα σταματήση την δωρεά αλλά καθ' όσον χρόνο συνέχιζε την δωρεά δεν σταμάτησαν ποτέ οι εργασίες ανέγερσης του κτιρίου. Ούτε από τα πραγματικά στοιχεία ούτε από τα στοιχεία του δημοσιεύματος προκύπτει κάτι τέτοιο. Πρόκεται για ανυπόστατη και συκοφαντική φράση.

Το ίδιο συκοφαντικό και υβριστικό προς το πρόσωπό μου κείμενο αναδημοσιεύθηκε ...

... ...

Πέρα από τις ως άνω σελίδες το αρχικό δημοσίευμα της ιστοσελίδος ... ... αναδημοσιεύθηκε σε απροσδιόριστο αριθμό ιστοσελίδων και προσωπικών ιστολογίων με διάφορα σχόλια και τίτλους.

Τα με το πιο πάνω περιεχόμενο δημοσιευόμενα και διαδιδόμενα από τους εγκαλούμενους δράστες ήταν ικανά να βλάψουν και έβλαψαν την τιμή και την υπόληψή μου, ήτοι την εκ μέρους τρίτων εκτίμησή μου ως κληρικού αλλά και ως ηθικής και κοινωνικής προσωπικότητας, την κοινωνική μου αξία και κύρος, όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα σχόλια που εγράφησαν ήδη σε όσες από τις εν λόγω ιστοσελίδες αναρτούν σχόλια, ήτοι:
... ...
Διότι ενόψει των ειδικότερων συνθηκών, όπως προκύπτουν από τα ανωτέρω δημοσιεύματα που ανεγνώσθησαν από απροσδιόριστο και πάντως μεγάλο αριθμό ατόμων, με τις μνημονευόμενες σ' αυτά και αποδοθείσες με αυτά σε εμένα πράξεις, οι εγκαλούμενοι απέδωσαν και διατύπωσαν για εμένα μειωτικές και προσβλητικές δραστηριότητες και ενέργειες, οι οποίες ούσες ασυμβίβαστες με την ιδιότητά μου ως κληρικού και πνευματικού ανθρώπου, ενέχουν κατά την κοινή αντίληψη, διαμφισβήτηση της ηθικής και κοινωνικής μου αξίας ως ατόμου, μέλους του κοινωνικού συνόλου και ιερωμένου που ακολουθεί το ορθόδοξο χριστιανικό ήθος και τιμά την Αρχιερωσύνη του ενώ παράλληλα προσβάλλουν την υπόληψή και το κύρος μου ενόψει του ποιμαντικού μου ρόλου και διακονήματός μου ως κήρυκα του Ευαγγελίου αφού με εμφανίζουν ως καταχραστή δημοσίου χρήματος και μάλιστα ως καταχραστή δωρεάς για ανέγερση κτηρίου κοινωφελούς σκοπού, ως κατηγορούμενο για κακουργηματικές πράξεις, ως σκανδαλίζοντα τους πιστούς αλλά και όλη την κοινωνία με τις πράξεις μου, ως κακοπραγούντα και δη ως εμποδίζοντα και ακυρώνοντα κοινωφελείς, φιλανθρωπικούς σκοπούς στήριξης των γηρατειών και των δοκιμαζομένων συμπολιτών μας, ειδικώς κατά τις δύσκολες αυτές ημέρες που διέρχεται η Πατρίδα μας και ενεργούντα αντιθέτως ήτοι προδίδοντα τον σκοπό του λειτουργήματός μου και την αποστολή μου ως Μητροπολίτου της Ορθοδόξου Εκκλησίας και ως Προέδρου Κοινωφελούς Ιδρύματος.

Εξάλλου τα ως άνω δημοσιευόμενα παρέχουν τα θεμέλια, στα οποία τρίτοι, οι οποίοι, σε άπειρο αριθμό, έλαβαν γνώση των ανωτέρω δημοσιευμάτων, θα στηρίξουν την αρνητική για εμένα, ως Αρχιερέως, Ποιμενάρχη της Ι. Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, αλλά και ως άτομο, μέλος του κοινωνικού συνόλου, κρίση, αφού τους πληροφορεί για τις παραπάνω δήθεν ανήθικες δραστηριότητές μου ως υποκινούμενες από τα επίσης δήθεν ανήθικα και ιδιοτελή κίνητρά μου. Οι δε εγκαλούμενοι γνώριζαν ότι τα παραπάνω γεγονότα αφενός μεν είναι ψευδή, συκοφαντικά και ανυπόστατα, αφετέρου είναι ικανά και πρόσφορα να βλάψουν την τιμή και την υπόληψή μου με την προεκτεθείσα έννοια, αφού ενόψει της φύσης των αποδοθεισών σε μένα ενεργειών και συμπεριφορών, οποιοδήποτε πρόσωπο ήταν σε θέση να αντιληφθεί την έννοια και το περιεχόμενου του δημοσιεύματος, προσβολή, την οποία και θέλησαν να επιφέρουν οι εγκαλούμενοι.

Επειδή από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 362 και 363 του ΠΚ προκύπτει ότι το έγκλημα της συκοφαντικής δυσφήμησης προϋποθέτει, είτε ισχυρισμό ενώπιον τρίτου ψευδούς γεγονότος που μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη άλλου, είτε διάδοση σε τρίτον τέτοιου γεγονότος το οποίο ανακοινώθηκε προηγουμένως στον υπαίτιο από άλλον. Ως γεγονός κατά την έννοια των πιο πάνω διατάξεων θεωρείται κάθε συγκεκριμένο περιστατικό του εξωτερικού κόσμου που ανάγεται στο παρελθόν ή στο παρόν, υποπίπτει στις αισθήσεις και είναι δεκτικό απόδειξης, καθώς και κάθε συγκεκριμένη σχέση ή συμπεριφορά, αναφερόμενη στο παρελθόν ή στο παρόν που υποπίπτει στις αισθήσεις και αντίκειται στην ηθική και στην ευπρέπεια. Για την υποκειμενική θεμελίωση του εγκλήματος αυτού, απαιτείται άμεσος δόλος, συνιστάμενος στην ηθελημένη ενέργεια του ισχυρισμού ή της διάδοσης ενώπιον τρίτου, του ψευδούς γεγονότος, εν γνώσει του δράστη ότι αυτό είναι ψευδές και μπορεί να βλάψει την τιμή και την υπόληψη του άλλου.

Επειδή οι εγκαλούμενοι, όπως προκύπτει από το ανωτέρω ιστορικό, αποσκοπώντας να σπιλώσουν την τιμή, την υπόληψη, την αξιοπρέπειά μου και να αμφισβητήσουν την εντιμότητά μου ως Αρχιερέως, Ποιμενάρχη της Ι. Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, ισχυρίστηκαν και διέδωσαν για εμένα ψευδή γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να βλάψουν (και έβλαψαν) την τιμή και την υπόληψή μου αν και γνώριζαν ότι ήταν ψευδή. Εξαιτίας δε των ως άνω παράνομων πράξεων των εγκαλούμενων προσβλήθηκε ο ψυχικός μου κόσμος κι έχει προκληθεί σ’ εμένα σημαντικό άλγος και στενοχώρια.

Επειδή οι εγκαλούμενοι ως υπεύθυνοι των επίμαχων ιστοσελίδων και ιστολογίων και συγκεκριμένα ως κάτοχοι και διαχειριστές αυτών και συντάκτες των δημοσιευμάτων, καθότι τα επίμαχα δημοσιεύματα δεν φαίνονται αναρτημένα από τους χρήστες, είναι ποινικά υπεύθυνοι των ως άνω περιγραφόμενων πράξεων.

Επειδή ρητά δηλώνω ότι επιφυλάσσομαι παντός δικαιώματός μου για την όποια ζημία έχω υποστεί από τις παράνομες ενέργειες των εγκαλούμενων.

Για τους λόγους αυτούς
Εγκαλώ
... ...
... ...

Ναύπακτος 19-7-2013
Ο Εγκαλών

Ο Μητροπολίτης
+ Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος

Ετικέτες: ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance