• Αρχική
  • Greek
  • Ἱερὲς Μονὲς
  • Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως
  • Ἀποφάσεις
  • Συνοδική ἀπόφαση τῆς 10-10-2012 (Ἀρ. Πρωτ. 4362/23-10-2012). Περί ἄρσεως τῆς ἀναστολῆς τοῦ ἐπιτιμἰου τῆς ἀκοινωνησἰας σέ τρία μέλη τῆς μονῆς, δηλονότι περί γενικῆς ἀκοινωνησίας τῆς ἀδελφότητος τῆς μονῆς, καί περί ἐπιβεβαἰωσης πλήρους ἰσχύος τῶν συνοδικῶν

Συνοδική ἀπόφαση τῆς 10-10-2012 (Ἀρ. Πρωτ. 4362/23-10-2012). Περί ἄρσεως τῆς ἀναστολῆς τοῦ ἐπιτιμἰου τῆς ἀκοινωνησἰας σέ τρία μέλη τῆς μονῆς, δηλονότι περί γενικῆς ἀκοινωνησίας τῆς ἀδελφότητος τῆς μονῆς, καί περί ἐπιβεβαἰωσης πλήρους ἰσχύος τῶν συνοδικῶν ἀποφάσεων Αὐγούστου 2011.

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ