• Αρχική
  • Greek
  • Ἱερὲς Μονὲς
  • Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως
  • Ἀποφάσεις
  • Συνοδική ἀπόφαση τῆς 6-9-2012 (Ἀρ. Πρωτ. 2996/3111/.../10-9-2012). Περί ἀποστολῆς τοῦ θεοφιλ. Ἀρχιγραμματέως τῆς ἱερᾶς συνόδου στήν Μονή Μεταμορφώσεως διά νά ἐπιδώση τήν συνοδική ἀπόφαση περί ἀπαρεγκλίτου ἐφαρμογῆς τῶν προγενεστέρων ἀποφάσεων.

Συνοδική ἀπόφαση τῆς 6-9-2012 (Ἀρ. Πρωτ. 2996/3111/.../10-9-2012). Περί ἀποστολῆς τοῦ θεοφιλ. Ἀρχιγραμματέως τῆς ἱερᾶς συνόδου στήν Μονή Μεταμορφώσεως διά νά ἐπιδώση τήν συνοδική ἀπόφαση περί ἀπαρεγκλίτου ἐφαρμογῆς τῶν προγενεστέρων ἀποφάσεων.

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ