Συνοδική ἀπόφαση τῆς 5-9-2012 (Ἀρ. Πρωτ. 2996/3111/.../10-9-2012). Περί ἀπροϋποθέτου συμμορφώσεως πρός τίς προγενέστερες συνοδικές ἀποφάσεις.

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ