Συνοδική ἀπόφαση τῆς 7-6-2012 (Ἀρ. Πρωτ. 2397/13-6-2012). Ἐμμονή στίς προηγούμενες συνοδικές ἀποφάσεις, ὡς ἀπάντηση σέ μιά σειρά ἀναφορῶν τῆς μονῆς Μεταμορφώσεως.

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ