Συνοδική ἀπόφαση τῆς 3-5-2012 (Ἀρ. Πρωτ. 1551/7-5-2012). Ἁπάντηση σέ ἀναφορές τῆς μονῆς, ἐμμονή στίς προηγούμενες συνοδικές ἀποφάσεις, ἐντολή γιά ἄμεση ἐφαρμογή αὐτῶν.

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ