Συνοδική ἀπόφαση τῆς 19-8-2011 (Ἀρ. Πρωτ. 4904/22-8-2011). Ἔγκριση πράξεως περί διαλύσεως τοῦ νομικοῦ προσώπου τῆς μονῆς Μεταμορφώσεως καί ὑπαγωγῆς της σέ ἄλλη ἱερά μονἠ.

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ