Συνοδική ἀπόφαση τῆς 18-8-2011 (Ἀρ. Πρωτ. 4905/22-8-2011). Ἐπέκταση τοῦ ἐπιτιμίου ἀκοινωνησίας σἐ ὅλα τά μἐλη τῆς ἱερᾶς μονῆς Μεταμορφώσεως.

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ