Συνοδική ἀπόφαση τῆς 18-6-2010. (Ἀρ. Πρωτ. 2584/30-6-2010). Ἔγκριση ἐκλογῆς νέου ἡγουμενοσυμβουλίου ὑπό τόν ἱερομ. Εἰρηναῖο Κουτσογιάννη καί προτροπή γιά ἐφαρμογή τῶν συνοδικῶν ἀποφάσεων.

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ