Συνοδική ἀπόφαση τῆς 22 κ 23-10-2009. (Ἀρ. Πρωτ. 3663/30-10-2009). Ἐπιτίμηση καί ἀκύρωση ἐκλογῆς ἡγουμενοσυμβουλίου ἐντολή γιά διενέργεια νέας ἐκλογῆς.

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ