• Αρχική
  • Greek
  • Ἱερὲς Μονὲς
  • Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως
  • Ἀποφάσεις
  • Συνοδική ἀπόφαση τῆς 26-8-2009. (Ἀρ. Πρωτ. 3039 27-8-2009). Ἐπιτίμηση γιά τήν μή ἐφαρμογή τῆς ἀποφάσεως τοῦ δευτεροβάθμιου συνοδικοῦ δικαστηρίου (περί ἐκπτώσεως τοῦ ἱερομ. Σπυρίδωνος Λογοθέτη ἐκ τῆς θέσεως τοῦ ἡγουμένου) καί ἐντολή γιά διενέργεια ἐκλογῶν

Συνοδική ἀπόφαση τῆς 26-8-2009. (Ἀρ. Πρωτ. 3039 27-8-2009). Ἐπιτίμηση γιά τήν μή ἐφαρμογή τῆς ἀποφάσεως τοῦ δευτεροβάθμιου συνοδικοῦ δικαστηρίου (περί ἐκπτώσεως τοῦ ἱερομ. Σπυρίδωνος Λογοθέτη ἐκ τῆς θέσεως τοῦ ἡγουμένου) καί ἐντολή γιά διενέργεια ἐκλογῶν πρός ἀνάδειξη νεοῦ ἡγουμένου.

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ