Συνοδική ἀπόφαση τῆς 4-9-2007 (Ἀρ. Πρωτ. 3519/6-9-2007). Ἐπιβολή ἐπιτιμίου ἀκοινωνησίας.

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ