• Αρχική
  • Greek
  • Ἱερὲς Μονὲς
  • Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως
  • Ἀποφάσεις
  • Συνοδική ἀπόφαση τῆς 7-12-2004 (Ἀρ. Πρωτ. 4257/17-12-2004). Διαγραφή ἱερομ. Σπυρίδωνος Λογοθέτη ἀπό τόν κατάλογο τῶν πρός ἀρχιερατεία ἐκλογίμων, μέ τό σκεπτικό ὅτι ἀπώλεσε τὀ ἀπαραίτητο προσόν «νά διακρίνηται ἐπί συνέσει καί βίω ἀνεπιλήπτω».

Συνοδική ἀπόφαση τῆς 7-12-2004 (Ἀρ. Πρωτ. 4257/17-12-2004). Διαγραφὴ ἱερομονάχου Σπυρίδωνος Λογοθέτη ἀπό τόν κατάλογο τῶν πρός ἀρχιερατεία ἐκλογίμων, μέ τό σκεπτικό ὅτι ἀπώλεσε τὀ ἀπαραίτητο προσόν «νά διακρίνηται ἐπί συνέσει καί βίω ἀνεπιλήπτω».

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ