Συνοδική ἀπόφαση τῆς 26-8-2004 (Ἀρ. Πρωτ. 2703/27-8-2004). Ἀνάθεση σέ συνοδικό μητροπολίτη διενέργειας ἐνόρκου ἐξετάσεως κατά τοῦ ἱερομ. Σπυρίδωνος Λογοθέτη πρός διαγραφή αὐτοῦ ἀπό τούς καταλόγους τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων.

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ