• Αρχική
  • Greek
  • Ἱερὲς Μονὲς
  • Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως
  • Ἀποφάσεις
  • Συνοδική ἀπόφαση τῆς 26-8-2004 (Ἀρ. Πρωτ. 2599/1-9-2004). Ἐπιτίμηση γιὰ δικομανία, περιφρόνηση τῶν Συνοδικῶν ἀποφάσεων, ἐκκοσμίκευση. Ἐπιβεβαίωση τῆς ἐπισκοπικῆς ἁρμοδιότητος. Διαπίστωση τῆς ὀρθῆς ἐκκλησιαστικῆς στάσης τοῦ Μητροπολίτου. Ἐνημέρωση γιὰ τὴν

Συνοδική ἀπόφαση τῆς 26-8-2004 (αρ. Πρωτ. 2599/1-9-2004). Ἐπιτίμηση γιὰ δικομανία, περιφρόνηση τῶν Συνοδικῶν ἀποφάσεων, ἐκκοσμίκευση. Ἐπιβεβαίωση τῆς ἐπισκοπικῆς ἁρμοδιότητος. Διαπίστωση τῆς ὀρθῆς ἐκκλησιαστικῆς στάσης τοῦ Μητροπολίτου. Ἐνημέρωση γιὰ τὴν ἔναρξη ἐνόρκου ἐξετάσεως γιὰ διαγραφὴ ἀπὸ τὸν κατάλογο ἐκλογίμων πρὸς ἀρχιερατεία. Προειδοποίηση γιὰ αὐστηρότερα μέτρα.

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ