Συνοδική ἀπόφαση τῆς 5-2-2004 (αρ. Πρωτ. 4348 π.ε./12-2-2004). Ἀπόρριψη ἐνστάσεως γιὰ τὸν διορισμὸ ἀνακριτοῦ καὶ γραμματέως γιὰ τὶς κανονικὲς σὲ βάρος του ἀνακρίσεις, κλήση γιὰ συμμετοχὴ στὴν ἀνακριτικὴ διαδικασία.

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ