Συνοδική ἀπόφαση τῆς 18-6-2003 (αρ. Πρωτ. 2267/18-6-2003). Συνοδικὴ σύσταση γιὰ λήψη κανονικῶν μέτρων κατὰ τοῦ τότε ἡγούμενου Σπυρίδωνος Λογοθέτη.

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ