• Αρχική
  • Greek
  • Ἱερὲς Μονὲς
  • Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως
  • Ἀποφάσεις
  • Συνοδική ἀπόφαση τῆς 6-11-2002 (αρ. Πρωτ. 3570/22-11-2002). Ἐπιτίμηση γιὰ τὴν φιλοξενία στὶς κατασκηνώσεις τῆς Μονῆς Παιδιῶν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἄνευ γνώσεως τοῦ τε Πατριάρχου Ἱεροσολύμων καὶ τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου, καὶ προτροπὴ γιὰ ὑπακοή.

Συνοδική ἀπόφαση τῆς 6-11-2002 (αρ. Πρωτ. 3570/22-11-2002). Ἐπιτίμηση γιὰ τὴν φιλοξενία στὶς κατασκηνώσεις τῆς Μονῆς Παιδιῶν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἄνευ γνώσεως τοῦ τε Πατριάρχου Ἱεροσολύμων καὶ τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου, καὶ προτροπὴ γιὰ ὑπακοή.

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ