Συνοδική ἀπόφαση τῆς 28-8-2002 (αρ. Πρωτ. 3022/2-9-2002). Ἐμμονὴ στὶς προηγούμενες συνοδικὲς ἀποφάσεις, ἐπιβολὴ ἐπιτιμίου ἀκοινωνησίας στὸν τότε ἡγούμενο Σπυρίδωνα Λογοθέτη ἐπικυρωθησομένου ὑπὸ τῆς Ἱεραρχίας.

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ