Συνοδική ἀπόφαση τῆς 25-6-2002 (αρ. Πρωτ. 2250/26-6-2002). Ἐμμονὴ στὴν συνοδικὴ ἀπόφαση 4388/19-12-2001, σχέδιον δήλωσης γιὰ ἀνάκληση συκοφαντιῶν ἐκ μέρους τοῦ τότε ἡγουμένου Σπυρίδωνος Λογοθέτη.

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ