Συνοδική ἀπόφαση της 5-4-2001. (αρ. Πρωτ. 1374/6-4-2001). Ἐμμονὴ στὴν ἀπόφαση γιὰ οἰικονομικὸ ἔλεγχο στὴν Μονή, κατόπιν ἀντιρρήσεων τῆς Μονῆς καὶ γνωμοδοτήσεως τοῦ κ. Ἀναστασίου Μαρίνου.

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ