Συνοδική ἀπόφαση τῆς 31-8-2000 (ἀρ. Πρωτ. 3784/4-9-2000). Ἔγκριση διενέργειας ἀνακρίσεων κατὰ τοῦ τότε ἡγουμένου ἱερομονάχου Σπυρίδωνος Λογοθέτη.

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ