Συνοδική ἀπόφαση τῆς 24-04-2016 (Ἀρ. Πρωτ. 2011/921/26-04-2016). Περί ἀκοινωνησίας στὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ