• Αρχική
  • Κορωνοϊὸς
  • Παρουσίαση: «Ζωή θυσιαζόμενης Ἀγάπης» πού ἀναφέρεται στόν «Γέροντα Ὶουστῖνος Πίρβου: τὸν βοεβόδα τῆς Ὸρθοδοξίας» (video)

Δεῖτε τό video ΕΔΩ

Σχετικὸ ἄρθρο: Ὁμιλίες Μητροπολίτου Ναυπάκτου γιά π. Ἰουστῖνο Πίρβου καί π. Γεώργιο Μεταλληνό

COVID-19