Ἡ τελευταία δήλωση τοῦ θανατοποινίτη Ἀριζόνας, Ἀντώνιου, Frank Atwood - (video)

Δεῖτε τὸ video μὲ τὴν τελευταία δήλωση τοῦ θανατοποινίτη Ἀντωνίου (Ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα Ἀλατόμητον Ὄρος)

Γιὰ τὸν θανατοποινίτη Ἀντώνιο: