Ὑποδοχή Λειψάνου Ἁγίου Καλλινίκου στὸ Ἀγρίνιο

Μὲ λαμπρότητα καὶ μὲ ἀθρόα συμμετοχή τῶν πιστῶν πραγματοποιήθηκε σήμερα τὸ ἀπόγευμα, Τετάρτη 8 Ἰουνίου 2022 ἡ ὑποδοχή τῆς δεξιᾶς χειρός τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Καλλίνικου, Μητροπολίτου Ἐδέσσης, τοῦ Αἰτωλοῦ, στὸν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος Ἀγρινίου.

Τὸ ἱερό λείψανο μετέφερε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου καὶ Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Ἱερόθεος καὶ τὸ ὑποδέχθηκε ὁ κλῆρος καὶ ὁ λαός τοῦ Ἀγρινίου στὴ συμβολή τῶν ὁδῶν Εὐτυχίας Καλύβα καὶ Μακρή.

Μὲ λιτανευτική πομπή, ὑπό τοὺς ἤχους τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Ἀγρινίου, κατευθύνθηκαν στὸν Ἱερό Ναό ὅπου τελέσθηκε Δοξολογία καὶ στὴ συνέχεια ἡ ακολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου.

Ὁ Σεβασμιώτατος, κατά τὴν ὁμιλία του, ἀναφέρθηκε στὴν ἁγιότητα λέγοντας ὅτι ἀποτελεῖ τὸν καρπό τῆς Θείας Οἰκονομίας. Οἱ ἅγιοι εἶναι ἡ φανέρωση τῆς Πεντηκοστῆς μέσα στὴν Ἐκκλησία. Ὁ ἅγιος δὲν εἶναι ἕνας καλός ἄνθρωπος, ἠθικός, τίμιος, ἀλλά αὐτός ποὺ ἐνώνεται ἐν Ἅγίω Πνεύματι μὲ τὸν Θεό. Εἶναι τὸ μέλος τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ἐπίσης οἱ ἅγιοι εἶναι οἱ δέκτες, οἱ φύλακες καὶ οἱ μεταδότες τῆς ἱερᾶς παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας.

Στὴ συνέχεια ἀναφέρθηκε στὸν ἅγιο Καλλίνικο, τοῦ ὁποίου τὸν δεξιό βραχίονα προσκυνοῦσαν οἱ πιστοί, λέγοντας ὅτι ἕνα τέτοιο ζωντανό μέλος τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ἦταν καὶ ὁ ἅγιος Καλλίνικος τὸν ὁποῖο γνώρισε καὶ ἔζησε γιὰ περισσότερα ἀπό 15 χρόνια ὡς ὁ στενότερος συνεργάτης του.

Ἦταν μιὰ ζωντανή θεολογία. Ἦταν ἕνας ἀσκητής πού συναγωνιζόταν τούς ἀσκητές τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἧταν ἕνας Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας, διάδοχος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ὡς πρὸς τὴν ἱερωσύνη καὶ τὴν ἐσωτερική ζωή. Καὶ τέλος ἦταν μάρτυρας «τῇ προαιρεσει», ἀφοῦ ἔζησε μιὰ σταυρική καὶ μαρτυρική ζωή.

Ἀποτελεῖ μεγάλη εὐλογία γιὰ τὴν περιοχή μας νὰ ἔχουμε τὸν ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό καὶ τὸν ἅγιο Καλλίνικο τὸν Αἰτωλό, ὁ ὁποῖος ἀγαποῦσε πολύ τὸν ἅγιο Κοσμᾶ καὶ ἦταν ὑμνητής του καὶ μιμητής του.

Ὁλοκληρώνοντας τὴν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε ὁ ἅγιος Καλλίνικος νὰ πρεσβεύει γιὰ ὅλους μας, νὰ μάθουμε «πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ θεοῦ ἀναστρέφεσθαι, ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας».

Μεταξύ τῶν ἐκκλησιασθέντων ἦταν ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Κωνσταντῖνος Ζώης, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Δημάρχου Ἀγρινίου.

Τὸ ἱερό λείψανο θὰ παραμείνει στὸν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος ἔως καὶ τὴν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 13 Ἰουνίου, ἐνῶ καθημερινά θὰ τελούνται ἱερές ἀκολουθίες.

Ἀκοῦστε τὴν ὁμιλία ΕΔΩ

Δεῖτε φωτογραφίες ΕΔΩ

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance