Ἡ Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς στὴν Ἱερά Πόλη Μεσολογγίου

Μὲ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ μεγάλη δεσποτική ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς στὴν Ἱερά Πόλη Μεσολογγίου, τὴν Κυριακή 12 Ἰουνίου 2022. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου καὶ Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Ἱερόθεος χοροστάτησε στὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας στὸν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Σπυρίδωνος Ἱερᾶς Πὀλεως Μεσολογγίου.

Ἀμέσως μετά, κατά τὴν τάξη τῆς Ἐκκλησίας, τέλεσε τὴν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Γονυκλισίας.

Κατά τὸ κήρυγμά του, ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στὴν ἑορτή ἀπό πλευρᾶς Ἑβραϊκῆς καὶ χριστιανικῆς.

Οἱ Εβραίοι τὴν Πεντηκοστή ἑόρταζαν τὴν παράδοση τοῦ Νόμου ἀπό τὸν Κύριο τῆς Δόξης στὸν Μωυσῆ ἐπάνω στὸ ὄρος Σινᾶ καὶ κατεγράφησαν σὲ πλάκες, οἱ ὁποῖες φυλάσσονταν στὴν Κιβωτό τῆς Διαθήκης. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης ἑρμηνεύει θεολογικώτατα τὴν ἀνάβαση τοῦ Μωυσέως στὸ ὄρος Σινᾶ μέσα στὸ γνόφο ποὺ εἶναι φῶς καὶ γιὰ τὴν «ὑπερέχουσαν λαμπρότητα» φαίνεται ὡς γνόφος.

Οἱ Χριστιανοί τὴν Πεντηκοστή ἑορτάζουμε τὴν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὶς καρδιές τῶν Ἀποστόλων, ὅπως ψάλλουμε «ἀποστολικάς καρδίας κτίζει καθαράς», στὶς ὁποῖες ἐγγράφεται ὁ πνευματικός νόμος.

Ἔτσι ἑρμηνεύει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τὴν προφητεία τοῦ Ἱερεμίου ὅτι ὁ Θεός θὰ συνάψει διαθήκη μὲ τὸν λαό του χαράσσοντας τὸν νόμο στὶς καρδιές τους καὶ θὰ εἶναι Θεός τους καὶ αὐτοί λαός Του.

Μὲ αὐτόν τὸν τρόπο γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὅτι οἱ Χριστιανοί εἶναι ἐπιστολή Χριστοῦ ποὺ δὲν ἔχει γραφεῖ μὲ μελάνι, ἀλλά μὲ πνεῦμα ζῶντος Θεοῦ «οὔκ ἐν πλαξί λιθίνοις, ἀλλά ἐν πλαξί καρδίαις σαρκίναις».

Ὁ Σεβασμιώτατος κατέληξε ὅτι ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐμπειρική καὶ ὄχι διανοητική, ἡ ὀρθόδοξη ζωή ἀναπτύσσεται στὴν καρδιά κατά τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ «μακάριοι οἱ καθαροί τῆ καρδία ὅτι αὐτοί τὸν Θεόν ὄψονται». Καὶ εὐχήθηκε νὰ ζήσουμε τὴν Πεντηκοστή μέσα στὸν «κρυπτόν τῆς καρδίας ἄνθρωπον ἐν τῶ ἀφθάρτω τοῦ πραέος καὶ ἡσυχίου Πνεύματος ὅ ἐστίν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πολυτελές», κατά τὸν λόγο τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, ὁ ὁποῖος ἔζησε τὸ μυστήριο τῆς Πεντηκοστῆς.

Δεῖτε τὸ Θεῖο Κήρυγμα

Εὐχὲς τῆς Γονυκλισίας

Δεῖτε τὴν πρώτη στάση

Δεῖτε τὴν δεύτερη στάση

Δεῖτε τὴν τρίτη στάση

Ἀπόλυσις Θείας Λειτουργίας

Δεῖτε φωτογραφίες ἀπό τὸν Ὄρθρο, τὴ Θεία Λειτουργία καὶ τὸν Ἑσπερινό τῆς Γονυκλισίας ΕΔΩ

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance