Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὸ Ἀγρίνιο

Μὲ λαμπρότητα καὶ μὲ ἀθρόα συμμετοχή πιστῶν πανηγύρισε ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος Ἀγρινίου τὴν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 13 Ἰουνίου 2022.

Στὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ τὴν πανηγυρική Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου καὶ Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Ἱερόθεος.

Κατά τὸ κήρυγμά του, ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου τόνισε ὅτι τὸ δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδας εἶναι ἀκατανόητο μὲ τὴν ἀνθρώπινη λογική. Δὲν μποροῦμε σχολαστικά νὰ εἰσερχόμαστε στὸ μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδας, γιατί δὲν ὑπάρχει καμία ἀναλογία μεταξύ τοῦ ἀκτίστου Θεοῦ καὶ τοῦ κτιστοῦ κόσμου. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα μᾶς ἐνώνει μὲ τὸν Χριστό καὶ, διά τοῦ Χριστοῦ, γνωρίζουμε τὸν Πατέρα.

Στὴ συνέχεια μίλησε γιὰ τὸ ἐκκλησιαστικό κήρυγμα τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ εἶναι θεολογικό καὶ ὄχι ἠθικό ἤ διανοητικό. Χρησιμοποίησε μάλιστα φράσεις ἀπό τὶς διδαχές τοῦ ἀγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ὅπου ὁ ἅγιος μὲ τρόπο ἁπλό, ἀλλά βαθιά θεολογικό μιλᾶ γιὰ τὸν Τριαδικό Θεό.

Ἐπεσήμανε ὅτι ὁ ἅγιος Κοσμᾶς μιλοῦσε γιὰ τὸν Τριαδικό Θεό καὶ ὁ λόγος του ἦταν θεολογικός παρότι ἀπευθυνόταν στὸν ἀπλό λαό καὶ ὄχι σὲ θεολογικά ἀκροατήρια.

Καὶ ἀφοῦ ἀνέφερε ὅτι ὁ Κύριος εἶναι ἀκατάλυπτος, ἀνερμήνευτος καὶ ἀπερίγραπτος, ἀλλά εἶναι μεθεκτός μὲ τὶς ἐνέργειές του. Ὁ τρόπος γιὰ νὰ καταλάβει κανείς τὴν Ἁγία Τριάδα εἶναι «νὰ ἐξομολογηθεῖ παστρικά καὶ καλά καὶ νὰ μεταλάβει τὰ Ἄχραντα Μυστήρια μὲ φόβο καὶ τρόμο καὶ εὐλάβεια καὶ τότε θὰ τὸν φωτίσει ἡ Χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος».

Τόνισε ὅτι χρησιμοποίησε διδαχές τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ περί τῆς Ἁγίας Τριάδος γιατί εἶναι δικός μας ἅγιος καὶ τὸν ἀγαπᾶμε πολύ. Ἐπίσης ἀνάμεσά μας ἔχουμε τὸ λείψανο τοῦ ἁγίου Καλλινίκου, Μητροπολίτου Ἐδέσσης τοῦ Αἰτωλοῦ ποὺ ἦταν συντοπίτης τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ, ἀγαποῦσε πολύ τὸν ἅγιο Κοσμᾶ, μιλοῦσε γιὰ αὐτόν, συνετέλεσε στὴν διάδοση τῆς τιμῆς του καὶ ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας πρωτοστάτησε στὴν διαδικασία τῆς ἁγιοκατατάξεώς του καὶ στὴν ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ του στὸ Μέγα Δένδρο Θέρμου. Ἐπίσης ἔμοιαζε πολύ στὸν ἅγιο Κοσμᾶ. Ἦταν ἀσκητικός, ἦταν ἐλεήμων, εἶχε μεγάλη ἀγάπη στὸν Θεό καὶ στοὺς ἀνθρώπους καὶ εἶχε διδακτικό καὶ θεολογικό λόγο ὅπως ὁ ἅγιος Κοσμᾶς.

Ὁλοκληρώνοντας ὁ Σεβασμιώτατος τὸ κήρυγμά του εὐχήθηκε νὰ ἔχουμε τὶς πρεσβεῖες τῶν ἁγίων Κοσμᾶ καὶ Καλλινίκου τῶν Αἰτωλῶν καὶ νὰ τοὺς παρακαλοῦμε νὰ πρεσβεύουν γιὰ ἐμᾶς στὸν Θεό νὰ γνωρίσουμε ἐξ ἐμπειρίας τὸ μυστήριο τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Μεταξύ τῶν πιστῶν ποὺ συμμετεῖχαν στὴν Θεία Λειτουργία ἦταν ὁ Δήμαρχος Ἀγρινίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου, ὁ Βουλευτής Αἰτωλοακαρνανίας κ. Μάριος Σαλμᾶς, Ἀντιδήμαρχοι καὶ Πολιτευτές τῆς περιοχῆς.

Κατά τὴν φετινή πανήγυρη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μεταφέρθηκε καὶ ἐκτέθηκε πρὸς προσκύνηση καὶ ἁγιασμό τῶν πιστῶν, ἀπό τὴν περασμένη Τετάρτη, ἡ δεξιά χεῖρα τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Καλλίνικου, Μητροπολίτου Ἐδέσσης, τοῦ Αἰτωλοῦ.

Μετά τὴν Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος Τοποτηρητής ἐπισκέφθηκε τὴν Ὀρθόδοξη Φιλανθρωπική, Ἱεραποστολική καὶ Πολιτιστική Αδελφότητα «ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ», ἀνταποκρινόμενος στὴν πρόσκληση τῆς Ἰδρύτριας καὶ Πρόεδρου κ. Οὐρανίας Λανάρα, τὴν ὁποία εἶχε καθηγήτρια στὰ Παπαστράτεια Ἐκπαιδευτήρια. Ξεναγήθηκε στοὺς χώρους τοῦ κτιρίου, ἐνημερώθηκε ἀναλυτικά γιὰ τὶς δράσεις τῆς Ἀδελφότητος καὶ εἶχε μακρά συζήτηση μὲ τὴν κ Λανάρα γιὰ διάφορα θέματα.

Τὸ ἀπόγευμα, στὸν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος τελέσθηκε ὁ μεθέορτος Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου καὶ ἀκολούθησε ἡ λιτάνευση τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ ἁγίου Καλλινίκου.

Κατά τὴν ἐπιστροφή στὸ Ναό τελέσθηκε ἀρτοκλασία στὸ προαύλιο καὶ μίλησε στοὺς πιστούς ὁ Σεβασμιώτατος ἐξηγώντας ποιός εἶναι ὁ πνευματικός ἄνθρωπος, σύμφωνα μὲ τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Στὴν κοινωνία ἐπικρατεῖ ἡ ἄποψη ὅτι πνευματικός ἄνθρωπος εἶναι ὁ συγγραφέας, ὁ λογοτέχνης, ὁ ἠθοποιός καὶ γενικά αὐτοί ποὺ ἀντιλαμβάνονται τὰ ρεύματα ποὺ ἐπικρατοῦν μέσα στὴ κοινωνία καὶ αὐτό ἔχει κάποια ἀξία δεδομένου ὅτι βρισκόμαστε σὲ μιὰ κοινωνία μονοδιάστατη στὴν ὁποία κυριαρχεῖ ὁ ὑλικός παράγοντας. Γιὰ τὴν Ἐκκλησία ὅμως πνευματικός ἄνθρωπος εἶναι αὐτός ποὺ ἔχει μέσα του τὸ Ἅγιο Πνεῦμα.

Στὴν συνέχεια ἐξήγησε ποιά εἶναι τὰ χαρακτηριστικά γνωρίσματα τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἔχουν στὴν καρδιά τους τὸ Πανάγιο Πνεῦμα, σύμφωνα μὲ τὴν διδασκαλία τοῦ Αποστόλου Παύλου. Οἱ καρποί τοῦ Πνεύματος εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη, ἡ μακροθυμία, ἡ πίστη, ἡ πραότητα καὶ ἡ ἐγκράτεια.

Στὴν ἐποχή μας λείπει ἡ χαρά καὶ βιώνουμε τὴν μοναξιά καὶ μάλιστα τὴν μοναξιά μέσα στὴν οἰκογένεια καὶ μεταξύ τῶν συζύγων, ὅπου ὑπάρχει τὸ λεγόμενο «συναισθηματικό διαζύγιο». Τόνισε ὅτι πρέπει νὰ δώσουμε μεγάλη σημασία ὄχι στὸ «ἔχειν», ἀλλά στὸ «εἶναι». Ὀφείλουμε νὰ γεμίσουμε ἀπό τὴ χαρά τοῦ Χριστοῦ. Νὰ ἐπιδιώκουμε τὴν ἐσωτερική ἡρεμία, τὴ γαλήνη, τὴ χαρά καὶ τότε θὰ ζοῦμε γεμάτοι ἀπό τὸ Πανάγιο Πνεῦμα.

Στὴν ἱερά Λιτανεία συμμετεῖχαν οἱ πολιτιστικοί σύλλογοι τῆς Ἐνορίας καὶ πλῆθος πιστῶν μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ Βουλευτής Αἰτωλοακαρνανίας κ. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος καὶ ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Κωνσταντῖνος Ζώης.

Δεῖτε τὸ Θεῖο Κήρυγμα στὴν Θεία Λειτουργία

Δεῖτε τὸν χαιρετισμὸ στὴν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας

Δεὶτε τὴν ὁμιλία στὸν μεθέορτο Ἑσπερινὸ

Δεῖτε φωτογραφίες ΕΔΩ

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance