Ὁ Σεβασμιώτατος Τοποτηρητής στὸν Ἅγιο Δημήτριο Ἀγρινίου

Στὸν μεγαλοπρεπή Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Ἀγρινίου τέλεσε τὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας τὴν Κυριακή 26 Ἰουνίου 2022 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου καὶ Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Ἱερόθεος.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του ἀναφέρθηκε στὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου γιατί ἀπὸ τὴν σημερινή Κυριακή καὶ ὅλο τὸ μήνα Ἰούλιο θὰ διαβάζονται τμήματα ἀπὸ αὐτήν τὴν ἐπιστολή στοὺς Ἱερούς Ναούς. Εἶναι ἡ ἐκτενέστερη ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καὶ εἶναι θεολογική γιατί παρουσιάζει τὸ Εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας.

Ἀνέφερε ὅτι σὲ ὅλη αὐτή τὴν θεόπνευστη ἐπιστολή ὁ Ἀπόστολος Παῦλος κάνει λόγο γιὰ τὴν πτώση τοῦ Ἀδάμ, τὴν πνευματική νέκρωση τῶν ἀνθρώπων, τὸν νόμο ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ δικαιώσει καὶ νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο καὶ γιὰ τὴν δικαίωση ποὺ ἔγινε ἐν Χριστῶ Ἰησοῦ.

Κεντρικό τμῆμα τῆς ἐπιστολῆς εἶναι τὰ κεφάλαια πέντε ἔως ὀκτώ. Ἐκεῖ κάνει λόγο γιὰ τὸν πνευματικό θάνατο, τὸ βάπτισμα, μὲ τὸ ὁποῖο ἐνωνόμαστε μὲ τὸν Χριστό, τὸ χάρισμα τῆς υἱοθεσίας, τὴν καρδιακή προσευχή, τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ ὡς κοινωνία καὶ ἔνωση μὲ τὸν Χριστό.

Στὴ συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στὸ μεγάλο χάρισμα τῆς θεολογίας, ὅπως φαίνεται καὶ στὴν ἐπιστολή αὐτή. Πολλοί ἄνθρωποι μακαρίζουν ὡς μεγάλο χάρισμα τὸ θαυματουργικό, ἀλλά ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης, ὁ Σιναϊτης «πολλά εἰσί ὑπέρτερα τούτου καὶ ἀπόκρυφα» μεταξύ τῶν ὁποίων εἶναι ἡ ἐμπειρική θεολογία.

Ὑπενθύμισε τὸν λόγο τοῦ Ἁγίου Διαδόχου, ἐπισκόπου Φωτικῆς, ὅτι ὅλα τὰ χαρίσματα τοῦ Θεού εἶναι καλά καὶ παρέχουν τὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά κανένα ἄλλο χάρισμα δὲν ἀναφλέγει καὶ δὲν κινεῖ τὴν καρδιά στὴν ἀγάπη τῆς ἀγαθότητος Του, ὅπως τὸ χάρισμα τῆς θεολογίας.

Προσδιόρισε ὅμως ὅτι ὅταν ὁμιλοῦμε γιὰ θεολογία δὲν ἐννοοῦμε τὴν συναισθηματική καὶ λογική θεολογία, ἤ ὅπως ἔλεγε ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ τὴν «περιπλανώμενη θεολογία», τὴν «θεολογία μὲ ξύλινα πόδια», «μὲ δεκανίκια», ποὺ πάσχει ἀπὸ τὴν «δυτική δηλητηρίαση», ἀλλά τὴν ἐμπειρική θεολογία, ὅπως τὴν προσδιορίζει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος.

Στὶς ἡμέρες μας δίνεται σημασία σὲ μικρότερα χαρίσματα καὶ μερικές φορές ἀνύπαρκτα, ὅπως εἶναι ἡ ψευδοπροφητεία καὶ ἡ ψευδοθαυματουργία καὶ ἀφήνονται κατά μέρος τὸ χάρισμα τῆς μετάνοιας, τὸ χάρισμα τῆς προσευχῆς, τὸ χάρισμα τῆς ἀγάπης, τὸ χάρισμα τῆς θεολογίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος ὁλοκληρώνοντας τὸ κήρυγμά του εἶπε ὅτι, στὶς ἡμέρες μας, ἡ Ἐκκλησία ὑποφέρει ἀπὸ τὴν ἔλλειψη τῆς ἐμπειρικῆς καὶ ζωντανῆς θεολογίας∙ ὄχι ὅτι δὲν τὴν ἔχει, ἀλλά δὲν τὴν ἐκφράζουν οἱ κληρικοί καὶ οἱ θεολόγοι.

Συνεπῶς χρειάζεται νὰ ἀναζητᾶμε τὴν αὐθεντική, ὀρθόδοξη θεολογία, τὴν ἀπαλλαγμένη ἀπὸ ξένες ἐπιρροές καὶ ἡ ὁποία θὰ εἶναι τὸ κριτήριο ποὺ θὰ διακρίνει κανείς τοὺς προφῆτες ἀπὸ τοὺς ψευδοπροφῆτες, τοὺς Ἀποστόλους ἀπὸ τοὺς ψευδαποστόλους, τοὺς ἀδελφούς ἀπὸ τοὺς ψευδαδελφούς.

Μετά τὴ Θεία Λειτουργία, στὸ ἀρχονταρῖκι τοῦ Ναοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος συναντήθηκε μὲ τοὺς ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ, τὸν π. Κωνσταντῖνο Καντάνη καὶ τὸν π. Γεώργιο Παππᾶ, τοὺς ἐπιτρόπους καὶ τοὺς συνεργάτες τοῦ ἐνοριακοῦ ἔργου, τὶς κυρίες ποὺ διακονοῦν ἐθελοντικά στὸ συσσίτιο καὶ τὶς καθηγήτριες ποὺ διδάσκουν στὸ Κοινωνικό Φροντιστήριο τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Δημητρίου μὲ τοὺς ὁποίους εἶχε μακρά συζήτηση γιὰ θεολογικά καὶ σύγχρονα κοινωνικά θέματα.

Δεῖτε τὸ Θεῖο Κήρυγμα ΕΔΩ

Δεῖτε φωτογραφίες ΕΔΩ

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance