Ἡ ἑορτὴ τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου στὴν Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας

Με λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου στὴν Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, σὲ ὅλους τοὺς Ἱερούς Ναούς ποὺ τιμώνται στὴν μνήμη τους.

Ὁ Σεβασμιώτατος Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, τὴν παραμονή τῆς ἑορτῆς, Τρίτη 28 Ἰουνίου 2022 ἐπισκέφθηκε τὸν Ἱερό Ναό Ἀποστόλου Παύλου ποὺ βρίσκεται στὸ Μενίδι Ἀμφιλοχίας, τὸ βορειότερο ἄκρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὅπου χοροστάτησε στὴν ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ.

Κηρύσσοντας τὸν θεῖο λόγο ἀναφέρθηκε «στὶς ἐπιστολές τῶν δύο Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου καὶ στὴν γλώσσα τους».

Στὴν ἀρχή, τόνισε ὅτι στὴν Καινή Διαθήκη διασώζονται δύο Ἐπιστολές τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου ποὺ ὀνομάζονται «Καθολικές» διότι ἀπεστάλησαν σὲ ὅλους τοὺς Χριστιανούς, καθώς ἐπίσης διασώζονται δεκατέσσερις Ἐπιστολές τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ποὺ ἐστάλησαν σὲ συγκεκριμένες Ἐκκλησίες καὶ Ἐπισκόπους.

Ἔπειτα, ἔκανε λόγο γιὰ τὴ γλώσσα τῶν Ἀποστόλων. Οἱ Ἀπόστολοι ὁμιλοῦσαν τὴν ἀραμαϊκή γλώσσα τῆς ἐποχῆς τους, ὅπως καὶ τὴν κοινή ἑλληνιστική γλώσσα ποὺ εἶχε διαδοθεῖ σὲ ὅλη τὴν περιοχή ἀπό τὴν ἐκστρατεία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καὶ τὴν κυριαρχία τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. Σὲ αὐτήν τὴν γλώσσα ἔγραψαν τὶς ἐπιστολές τους.

Μὲ ἀφορμή αὐτό τὸ γεγονός ὁμίλησε, στὴ συνέχεια, γιὰ τὴν «γλώσσα τῆς αγάπης», ποὺ εἶναι ἡ γλώσσα τῆς θεολογίας, ἡ ὁποία εἶναι ἀπαλλαγμένη ἀπό τὴν φιλαυτία. Ἀπό αὐτήν τὴν ἀγάπη ἐμπνέονταν οἱ Πρωτοκορυφαίοι Ἀπόστολοι. Γιὰ αὐτό στὸν ὕμνο τῆς ἀγάπης ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφει: «Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον».

Μὲ αὐτήν τὴν «γλώσσα τῆς ἀγάπης» συνδέεται καὶ ἡ «γλώσσα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», ὅπως φάνηκε ἀμέσως μόλις οἱ Ἀπόστολοι ἔλαβαν τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς καὶ διερωτῶντο οἱ ἀκροατές ποὺ προέρχονταν ἀπό ὅλα τὰ ἔθνη: «αὐτοί ποὺ μιλᾶνε δὲν εἶναι Γαλιλαίοι; Πῶς ἐμεῖς τοὺς ἀκοῦμε νὰ μιλᾶνε στὴ δική μας γλώσσα;». Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα μετέφερε τὰ νοήματα τῶν λόγων στοὺς ἀκροατές.

Ὁ Σεβασμιώτατος κατέληξε λέγοντας ὅτι ζώντας μέσα στὴν Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἀγωνιζόμαστε συνεχῶς, ὥστε νὰ μάθουμε τὴν «γλώσσα τῆς ἀγάπης» ποὺ εἶναι δύσκολη γλώσσα∙ νὰ μάθουμε τὴ «γλώσσα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» ποὺ εἶναι ἡ δυσκολότερη γλώσσα, καὶ τελικά νὰ μάθουμε «τὴν μητρική γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας μας».

Ἀμέσως μετά τὴν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὑπό τοὺς ἤχους τῆς Φιλαρμονικής τοῦ Δήμου Ἀμφιλοχίας καὶ μ]ρ χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευση τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στοὺς δρόμους τοῦ Μενιδίου.

Συμμετεῖχαν ὁ Βουλευτής Αἰτωλοακαρνανίας, πρώην ὑπουργός καὶ ἐπικεφαλῆς τῆς ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπείας στὸ ΝΑΤΟ κ. Σπήλιος Λιβανός, ὁ Δήμαρχος Ἀμφιλοχίας κ. Γεώργιος Κατσούλας, Ἀντιδήμαρχοι, ὁ Διοικητής τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Ἀμφιλοχίας, ὁ Πρόεδρος τῆς Τοπικῆς Κοινότητας, μέλη τοῦ τοπικοῦ πολιτιστικοῦ συλλόγου μὲ παραδοσιακές φορεσιές καὶ οἱ κάτοικοι τοῦ Μενιδίου.

Τὸ πρωί τῆς Τετάρτης 29 Ἰουνίου 2022 ὁ Σεβασμιώτατος Τοποτηρητής μετέβη στὴν Ἱερά Πόλη τοῦ Μεσολογγίου. Στὸν Ἱερό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου χοροστάτησε στὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ προεξῆρχε στὴν πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Κατά το κήρυγμά του ἀναφέρθηκε στὴ διδασκαλία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου γιὰ τὸ ὅτι ὡς Χριστιανοί ἀνήκουμε ἐξ ὁλοκλήρου στὸν Χριστό, ὁ Ὁποῖος μὲ τὴν Ἐνανθρώπησή Του καὶ τὸν Σταυρό καὶ τὴν Ἀνάστασή Του μᾶς ἀγόρασε ἀπό τὴν δουλεία στὴν ἁμαρτία, τὸν διάβολο καὶ τὸν θάνατο, μᾶς ἐλευθέρωσε καὶ μᾶς ἔκανε μέλη τοῦ Σώματός Του. Καὶ ἑπομένως εἶναι ὁ Κύριος μας καὶ ὁ Δεσπότης μας.

Στὴν ἀρχή ἀνέφερε ἕνα χωρίο τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου ἀπό τὴν Β’ Καθολική του Ἐπιστολή στὸ ὁποῖο κάνει λόγο γιὰ τοὺς ψευδοπροφῆτες καὶ τοὺς ψευδοδιδασκάλους ποὺ διασπείρουν αἱρετικές διδασκαλίες καὶ ἔτσι ἀρνούνται τὸν δεσπότη ποὺ τοὺς ἀγόρασε ἀπό τὴν ἁμαρτία καὶ ὁδηγούνται στὴν ἀπώλεια (Β’ Πέτρ. β’, 1). Ἤμασταν δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας, τοῦ θανάτου καὶ τοῦ διαβόλου καὶ ὁ Χριστός μᾶς ἐλευθέρωσε, ὁπότε Αὐτός εἶναι ὁ δεσπότης μας, ὁ Κύριός μας. Ὅποιος τὸ ἀρνεῖται αὐτό εἶναι ψευδοπροφήτης καὶ ψευδοδιδάσκαλος.

Στὴν συνέχεια ἀνέφερε ἕνα χωρίο ἀπό τὴν Α’ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ποὺ ἔχει τὸ ἴδιο περιεχόμενο. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐρωτᾶ: «δὲν γνωρίζετε ὅτι τὸ σῶμα σας εἶναι ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ποὺ εἶναι μέσα σας τὸ ὁποῖο ἔχετε λάβει ἀπό τὸν Θεό καὶ δὲν ἀνήκετε στὸν ἑαυτό σας;» «Ἠγοράσθητε γάρ τιμῆς». Γιὰ αὐτό συνιστᾶ στοὺς Χριστιανούς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος νὰ δοξάζουν τὸν Θεό στὸ σῶμα τους καὶ στὸ πνεῦμα τους ποὺ ἀνήκουν σὲ Αὐτόν (Α’ Κορ. στ’, 19-20).

Μὲ ἀφορμή αὐτά τὰ δύο χωρία τῶν ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου προσδιόρισε ὅτι εἶναι μεν ἀποδεκτά τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα μέχρις ἑνός σημείου, ἀλλά δὲν ἔχουμε τὸ ἀπόλυτο δικαίωμα στὸ σῶμα μας καὶ στὴ ζωή μας, δηλαδή δὲν ἰσχύει ὁ ἀπόλυτος δικαιωματισμός, ὅπως μερικοί ἰσχυρίζονται ὅτι «τὸ σῶμα καὶ ἡ ζωή μοῦ ἀνήκουν σὲ ἐμένα καὶ τὰ κάνω ὅτι θέλω».

Κατ’ ἀρχήν ὡς ἄνθρωποι ἔχουμε τὴ ζωή ὡς δῶρο τοῦ Θεοῦ καὶ Αὐτός ἔχει δικαίωμα πάνω σὲ αὐτήν. Ἔπειτα ὡς Χριστιανοί, μὲ τὸ Ἅγιο Βάπτισμα, γίναμε μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀνήκουμε ἐξ ὁλοκλήρου σὲ Αὐτόν καὶ τὴν Ἐκκλησία Του. Γι’ αὐτό πρέπει νὰ δοξάζουμε τὸν Θεό μὲ τὸ σῶμα καὶ μὲ τὸ πνεῦμα μας, μὲ ὅλη τὴ ζωή μας.

Κατέληξε ὅτι, δυστυχῶς, σήμερα ξεχνιούνται οἱ βασικές αὐτές ἀλήθειες καὶ ἀντί νὰ θεωροῦμε τὸν Χριστό ὡς Κύριο καὶ Δεσπότη τῆς ζωῆς μας γινόμαστε «αὐτοδέσποτοι» ἐκφράζοντας τὰ ἀρρωστημένα δικαιώματα μας πάνω στὸ σῶμα καὶ τὴν ζωή μας, ἀλλά καὶ πάνω στὴν ζωή τῶν ἄλλων. Αὐτό ὅμως εἶναι ψευδοδισκαλία, ἀλλά καὶ ἀντιθεΐα καὶ αὐτοθεΐα, δηλαδή θεοποιοῦμε τὸν ἑαυτό μας. Στὴν Ἐκκλησία ψάλλουμε «εὐλογητός εἶ Κύριε δίδαξόν με τά δικαιώματά Σου», πρέπει νὰ μάθουμε καὶ νὰ τηροῦμε τὰ δικαιώματα τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας.

Μεταξύ τῶν πιστῶν ποὺ συμμετεῖχαν στὴν Θεία Λειτουργία ἦταν ὁ Δήμαρχος Μεσολογγίου κ. Κωνσταντῖνος Λύρος.

Δεῖτε τὴν ὁμιλία στὸν Ἑσπερινό

Δεῖτε τὸ Θεῖο Κήρυγμα στὴν Θεία Λειτουργία 

Δεῖτε τὴν ἀπόλυση τῆς Πανυγηρικῆς  Θείας Λειτουργίας

Δεῖτε φωτογραφίες ἀπό τὸν Ἑσπερινό

Δεῖτε φωτογραφίες ἀπὸ τὸν Ὄρθρο καὶ τὴ Θεία Λειτουργία 

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance