Ἡ Σύναξη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στὸ Ἀγγελόκαστρο καὶ τὴ Ναύπακτο

Ἡ Σύναξη τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων ἑορτάστηκε πανηγυρικά στὶς 30 Ἰουνίου στὴν Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου καὶ στὴν Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου καὶ Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Ἱερόθεος χοροστάτησε τὴν παραμονή τῆς ἑορτῆς, Τετάρτη 29 Ἰουνίου 2022 στὴν ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀποστόλων Ἀγγελοκάστρου.

Μετά τὸν Ἑσπερινό ἀκολούθησε ἡ λιτάνευση τῆς ἱερᾶς Εἰκόνας, τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου καὶ τῶν ἱερῶν Λειψάνων στοὺς δρόμους τοῦ χωριοῦ. Στὴν κεντρική πλατεία τελέσθηκε δέηση καὶ ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε στὸ πλῆθος τῶν πιστῶν Χριστιανῶν.

Ἀναφέρθηκε στὰ ὀνόματα τῶν Ἀποστόλων. Στὴν ἀρχή λεγόταν «μαθητές τοῦ Χριστοῦ»∙ ἔπειτα «Ἀπόστολοι», ἐπειδή ἀπεστάλησαν ἀπό τὸν Χριστό σὲ ὅλα τὰ Ἔθνη, καὶ στὸ τέλος ὀνομάσθηκαν «τῆς οἰκουμένης διδάσκαλοι».

Αὐτή ἡ διαδοχική σειρά τῶν χαρακτηρισμῶν – μαθητές, ἀπόστολοι, διδάσκαλοι – δείχνει ὅτι οἱ Ἀπόστολοι πέρασαν μέσα ἀπό ἕνα «πνευματικό σχολεῖο», μιὰ «πνευματική Θεολογική Σχολή» καὶ ἔμαθαν τὴν πνευματική γνώση ἀπό τὴν ὁποία προέρχεται καὶ ἡ πίστη καὶ ἡ ἀγάπη.  Στὴ συνέχεια, εἶπε ὅτι ἡ Ἐκκλησία, πέρα τοῦ ὅτι εἶναι πνευματικό θεραπευτήριο ποὺ θεραπεύει τὰ πνευματικά νοσήματα τῶν ἀνθρώπων εἶναι καὶ πνευματική οἰκογένεια καὶ συγχρόνως εἶναι καὶ ἕνα «πνευματικό σχολεῖο». Σὲ αὐτὸ τὸ Σχολεῖο διδάσκαλος εἶναι ὁ Χριστός καὶ οἱ ἅγιοι καὶ ἐμεῖς εἴμαστε μαθητές ποὺ μαθητεύουμε στὰ μυστήρια τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.

Σὲ αὐτὸ τὸ Σχολεῖο μαθητεύουμε στὴν θεογνωσία (τί εἶναι ὁ Θεός)∙ στὴν ἀνθρωπογνωσία (τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος καὶ ποιός εἶναι ὁ προορισμός του)∙ στὴν πνευματική ἰατρική ἐπιστήμη (πώς θεραπευόμαστε)∙ στὴν αἰώνια ζωή καὶ πώς θὰ ζοῦμε αἰωνίως μὲ τὸν Χριστό.  Ἐπίσης, ὅπως σὲ κάθε ἐπιστήμη καὶ σὲ κάθε σχολεῖο ἐφαρμόζεται εἰδική μέθοδος γιὰ τὴν ἐκμάθηση τῆς γνώσης, ἔτσι καὶ στὸ Σχολεῖο τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχει εἰδική μέθοδος γιὰ νὰ ἀποκτήσει κανείς τὴν θεία γνώση καὶ αὐτή εἶναι ἡ πράξη καὶ ἡ θεωρία. Καὶ ὅπως σὲ κάθε Σχολεῖο ὑπάρχουν ἀσκήσεις, ἐξετάσεις, ἐπιτυχίες καὶ ἀποτυχίες, τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ στὸ Σχολεῖο τῆς Ἐκκλησίας.  Καὶ κατέληξε λέγοντας ὅτι πρέπει νὰ θεωροῦμε μεγάλη τιμή ποὺ εἴμαστε μαθητές σὲ αὐτὸ τὸ «Σχολεῖο τῆς Ἐκκλησίας» ποὺ ἔχουμε Καθηγητή τὸν Χριστό καὶ διδασκάλους τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους, ἀλλά ἔχουμε καὶ συμμαθητές μας ὅλους τοὺς ἁγίους.

Στὴν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τὴν ἱερά Λιτανεία συμμετεῖχαν ἡ Φιλαρμονική τοῦ Δήμου Αγρινίου, πολιτιστικοί σύλλογοι τῆς περιοχῆς, Βουλευτές καὶ Πολιτευτές τοῦ Νομοῦ Αἰτωλοακαρνανίας, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ἀγρινίου, Ἀντιδήμαρχοι, ὁ Πρόεδρος τῆς τοπικῆς Κοινότητας καὶ πλῆθος πιστῶν.

Τὸ πρωί τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου & Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος ἱερούργησε στὸν Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀποστόλων στὸ Ἐλαιοστάσιο Ναυπάκτου. Εἶναι ἕνα ἀπό τὰ ἀγαπημένα καλοκαιρινά πανηγύρια τῆς Ναυπάκτου καὶ ἐφέτος, μετά τὴν χαλάρωση τῶν μέτρων γιὰ τὴν προστασία ἀπό τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, συμμετεῖχε πλῆθος κόσμου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του ἀναφέρθηκε στὶς δύο ἀποστολές τῶν ἁγίων Ἀποστόλων ἀπό τὸν Χριστό.

Κατ’ ἀρχήν, μόλις τοὺς κάλεσε στὴν ἀποστολική ὀμάδα τοὺς εἶπε νὰ μὴ πορευθοῦν στὴν ὁδό τῶν Ἐθνῶν καὶ νὰ μὴ εἰσέλθουν σὲ πόλη τῶν Σαμαρειτῶν, ἀλλά νὰ πορεύωνται μᾶλλον «πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἱσραήλ».

Ἔπειτα, ὅμως, ἀπό τὴν Ἀνάστασή Του, τοὺς ἔδωσε ἐντολή νὰ πορευθοῦν σὲ ὅλα τὰ ἔθνη, σὲ ὅλη τὴν κτίση καὶ νὰ τοὺς κάνουν μαθητές Του μὲ τὸ βάπτισμα καὶ τὴν διδασκαλία νὰ τηροῦν τὶς ἐντολές Του.

Έτσι, οἱ Ἀπόστολοι μετά τὴν Πεντηκοστή πῆγαν σὲ ὅλο τὸν κόσμο γιὰ νὰ κηρύξουν τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ μάλιστα ὅλοι τελείωσαν μαρτυρικά, ἐκτός ἀπὸ τὸν Εὐαγγελιστή Ἰωάννη ποὺ ἐκοιμήθη σὲ βαθειά γηρατειά, χωρίς νὰ μαρτυρήσει, γιατί αὐτός ἔζησε τὸ μαρτύριο πάνω στὸν Γολγοθᾶ, ὅταν παρέστη στὸν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ.

Συγκεκριμένα:

1. Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, κήρυξε στὴν Ἀντιόχεια, τὸν Πόντο, τὴν Γαλατία, τὴν Καππαδοκία, τὴν Βιθυνία, τὴν Ρώμη, ὅπου καὶ μαρτύρησε σταυρικά, δηλαδή σταυρώθηκε ἀνάστροφα.

2. Ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας, κήρυξε στὴν Βιθυνία, τὸν Πόντο, τὴν Ἀρμενία, Παραθαλάσσια τῆς Μαύρης θάλασσας καὶ μαρτύρησε στὴν Πάτρα, σταυρώθηκε σὲ σχῆμα Χ.

3. Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος, υἱός Ζεβεδαίου, κήρυξε σὲ ὅλη τὴν Ἱουδαία καὶ μαρτύρησε μὲ μάχαιρα ἀπὸ τὸν Ἡρώδη Ἀγρίππα.

4. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης Εὐαγγελιστής, κήρυξε στὴν Μικρά Ἀσία, ἐξορίστηκε στὴν Πάτμο, τελείωσε σὲ μεγάλη ἡλικία εἰρηνικά στὴν Ἔφεσο.

5. Ὁ ἅγιος Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐργάσθηκε στὴν Μικρά Ἀσία καὶ στὴν Ἱεράπολη, σταυρώθηκε ἀπὸ εἰδωλολάτρες.

6. Ὁ ἅγιος Θωμᾶς ὁ Δίδυμος, κήρυξε στοὺς Πάρθους, τοὺς Μήδους, τοὺς Πέρσας, τὴν Ἰνδία, πέθανε μαρτυρικά μὲ ἀκόντιο.

7. Ὁ ἅγιος Βαρθολομαίος-Ναθαναήλ, κήρυξε στὴν Ἰνδία, σταυρώθηκε ἀπὸ εἰδωλολάτρες.

8. Ὁ ἅγιος Ματθαῖος, κήρυξε στὴν Συρία καὶ μαρτύρησε μὲ λιθοβολισμό.

9. Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος, υἱός Ἀλφαίου, κήρυξε στοὺς εἰδωλολάτρες, οἱ ὁποῖοι καὶ τὸν σταύρωσαν.

10. Ὁ ἅγιος Σίμων ὁ Ζηλωτής, κήρυξε στὴν Μαυριτανία καὶ στὶς χῶρες τῆς Ἀφρικῆς, πέθανε διὰ Σταυροῦ.

11. Ὁ ἅγιος Ἰούδας ὁ Ἰακώβου, λέγεται καὶ Θαδδαῖος, κήρυξε στὴν Μεσοποταμία, στὴν πόλη Ἀραράτ τὸν κρέμασαν καὶ πέθανε μὲ βέλη.

12. Ὁ ἅγιος Ματθίας, κήρυξε στὴν Αἰθιοπία καὶ πέθανε μαρτυρικά.

Στὴν συνέχεια εἶπε ὅτι ἡ δόξα τῶν Ἀποστόλων ἦταν τὸ κήρυγμα, τὸ μαρτυρικό τέλος τους, δηλαδή ἡ ὁμολογία καὶ τὸ μαρτύριο. Ἔτσι, ἐπεκτάθηκε ὁ Χριστιανισμός σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Καταλήγοντας τόνισε ὅτι πρέπει νὰ δίνουμε τὴν μαρτυρία περί τοῦ Χριστοῦ στὸ περιβάλλον ποὺ ζοῦμε καὶ στὴν συνέχεια νὰ ὁμολογοῦμε τὸν Χριστό ὅπου βρεθοῦμε.

Δεῖτε τὸ Θεῖο Κήρυγμα στὴν Θεία Λειτουργία

Δεῖτε τὴν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας

Δεῖτε φωτογραφίες ἀπό τὸν Ἑσπερινό

Δεῖτε φωτογραφίες ἀπό τὸν Ὄρθρο & Θεία Λειτουργία

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance