• Αρχική
  • Ἱερὰ Μητρόπολη Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου - Ἐκκλησιαστική Παρέμβαση - Βιβλιοπαρουσίαση
Βιβλιοπαρουσίαση: “Εκκλησία και εκκοσμίκευση”
Βιβλιοπαρουσίαση: “Η Ναύπακτος του Μύθου, της Ιστορίας, Σήμερα”
Βιβλιοπαρουσίαση: “Μια φωνή από την Νινευή - απόψεις για την Ιεραποστολή στην Ταϊβάν”
Βιβλιοπαρουσίαση: “Ψυχική ασθένεια και υγεία” στα αραβικά
Βιβλιοπαρουσίαση: «Βιοηθική και Βιοθεολογία»
Βιβλιοπαρουσίαση: «Βιοηθική και Βιοθεολογία» - Πίνακας περιεχομένων
Βιβλιοπαρουσίαση: «Βιοηθική και Βιοθεολογία» - Πρόλογος
Βιβλιοπαρουσίαση: «Εις Μνημόσυνον»
Βιβλιοπαρουσίαση: «Ἐκστρατεία Σαγγαρίου»
Βιβλιοπαρουσίαση: «Ενιαύσιο 2004»
Βιβλιοπαρουσίαση: «Ενιαύσιον 2006»
Βιβλιοπαρουσίαση: «Ενιαύσιον 2007»
Βιβλιοπαρουσίαση: «Η ιατρική εν Πνεύματι επιστήμη»
Βιβλιοπαρουσίαση: «Μεταπατερική θεολογία καί εκκλησιαστική πατερική εμπειρία»
Βιβλιοπαρουσίαση: «Ο θάνατος της Αυτοκρατορίας»
Βιβλιοπαρουσίαση: «Οι Άγιοι τής Αιτωλοακαρνανίας»
Βιβλιοπαρουσίαση: «Οι Δεσποτικές εορτές» στα αραβικά
Βιβλιοπαρουσίαση: «Οίδα άνθρωπον εν Χριστώ»
Βιβλιοπαρουσίαση: «Οικουμενικό Πατριαρχείο και Εκκλησία της Ελλάδος»
Βιβλιοπαρουσίαση: «π. Ἰωάννης Ρωμανίδης, τό ἔργο καί ἡ διδασκαλία του»