Βιβλιοπαρουσίαση: Ναύπακτος. Μια πόλη στα βάθη της ιστορίας

Με τον παραπάνω τίτλο κυκλοφόρησε πρόσφατα στη Ναύπακτο ένα αξιόλογο βιβλίο με συγγραφέα τον κ. Ιωάννη Β. Αθανασόπουλο και εκδότη τον κ. Αθανάσιο Γ. Ταμπάκη. Από τον τίτλο του δηλώνεται το ιστορικό του περιεχόμενο, η προσφορά του, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στην γνωστοποίηση των βασικών φάσεων της ναυπακτιακής ιστορίας. Επεκτείνεται στην περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος, της φυσικής ομορφιάς της πεδινής και της ορεινής Ναυπακτίας, καθώς και στην διαφήμιση των “πολιτιστικών δρωμένων” της πόλης και των αρχαιολογικών μνημείων της περιοχής. Αποτελεί, δηλαδή, ταυτόχρονα ένα ιστορικό βιβλίο και έναν τουριστικό οδηγό της Ναυπάκτου.

Η έκδοση είναι πολύ προσεγμένη, με ωραίες φωτογραφίες και πίνακες, και πολυτελές χαρτί. Η πρωτοτυπία της, όμως, βρίσκεται στην “διγλωσσία” της. Το κείμενο είναι γραμμένο στα ελληνικά και στα αγγλικά, σε δύο παράλληλες στήλες, σε κάθε σελίδα. Την μετάφραση του ελληνικού κειμένου στα άγγλικά έκανε η Μαρία Τσάρα. Η χρήση των δύο γλωσσών και η διάταξη των κειμένων κατά σελίδα δείχνουν τον αντικειμενικό σκοπό του συγγραφέα και του εκδότη. Θέλουν αφ' ενός μεν να βοηθήσουν τους ετερόγλωσσους επισκέπτες της Ναυπάκτου να ενημερωθούν για την ιστορία της και τους ποικίλους θησαυρούς της, αφ' ετέρου δε –καί κυρίως– να δώσουν στους νεαρούς απογόνους των αποδήμων Ναυπακτίων –πού ζουν στην Αμερική ή στην Αυστραλία, και έχουν κάποιες δυσκολίες με την μητρική ή πατρική τους γλώσσα– ένα ιστορικό οδηγό για την περιπετειώδη πορεία, από “τά βάθη της ιστορίας” μέχρι σήμερα, της ιδιαίτερης πατρίδας των προγόνων τους.

Το βιβλίο αυτό μπορεί να θεωρηθή σαν μια περιληπτική σύνθεση, ως προς τον επιδιωκόμενο στόχο, του θεμελιακού βιβλίου για την ιστορία της Ναυπάκτου: “Η Ναύπακτος στην διαδρομή του χρόνου”, του Γ. Βαρδακουλά και του βιβλίου “Οδηγός Ναυπακτίας 1997-1998” του Γ. Χαλάτση. Και τα δύο αυτά βιβλία περιλαμβάνονται στην βιβλιογραφία που χρησιμοποίησε ο κ. Ι. Β. Αθανασόπουλος.

Εκτός από τα παραπάνω, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του βιβλίου μπορούμε να προσθέσουμε δύο ακόμη:

Πρώτον, αποπειράται να ιστορικοποιήση τους χρόνους που καλύπτει το πέπλο της μυθολογίας. Περνά με ευχέρεια από τα γεγονότα που επεξεργάστηκαν οι ποιητές και από τα μυθολογικά γενεαλογικά δένδρα των διαφόρων ελληνικών φύλων, στα μαρτυρημένα από πηγές ιστορικά γεγονότα. Έτσι προσπαθεί να φωτίση το απώτατο παρελθόν της Ναυπακτίας.

Δεύτερον, τα γεγονότα που αναφέρει προσπαθεί να τα προσδιορίζη με ικανοποιητικές ιστορικές συντεταγμένες. Έτσι, ο αναγνώστης μπορεί να εντάσση τα διάφορα γεγονότα που συνέβησαν στην Ναύπακτο ή αυτά που έγιναν αλλού, αλλά επηρέασαν αποφασιστικά την ζωή της, μέσα στην γενική ιστορική πορεία του ελληνικού χώρου, κατανοώντας ταυτόχρονα την ευρύτερη σημασία τους.

Είναι φανερό ότι η μορφή αυτής της έκδοσης είναι μια πρόταση και μια πρόκληση για παρόμοιες απόπειρες και από άλλους που έχουν δυνατό ιστορικό οπλοστάσιο. Διότι βιβλία σαν και αυτό προκαλούν πάντα το ενδιαφέρον του “φιλοπερίεργου κοινού”. Αυτό, βέβαια, μένει να το αποδείξη το αναγνωστικό κοινό της Ναυπάκτου καί, προπαντός, οι φιλαναγνώστες της Ναυπακτιακής διασποράς.

π.Θ.Α.Β.

Ετικέτες: Βιβλιοπαρουσίαση