Γράφτηκε στις .

Κύριο θέμα: Μια ορθόδοξη ματιά στην σχέση ψυχής-σώματος - «Οστράκινο σκεύος»

«Συνήθως, πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με την εκγύμναση του σώματος χρησιμοποιούν ένα χωρίο, το οποίο, όπως ισχυρίζονται, είναι απόφθεγμα των αρχαίων Ελληνων, ήτοι «νους υγιής εν σώματι υγιεί». Όμως η αλήθεια είναι ότι το απόφθεγμα αυτό δεν προέρχεται από κάποιον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο, αλλά ελέχθη από τον Λατίνο σατυρικό ποιητή Ιουβενάλιο (1ος-2ος αι. μ.Χ.) και μάλιστα ελέχθη όχι σε αυτήν την απόλυτη βάση και το γενικό αξίωμα, αλλά ωσάν να είναι μια ιδανική κατάσταση.

Το πλήρες χωρίο του λατίνου ποιητού έχει ως εξής: "orandum est ut sit mens sana in corpore sano" που σημαίνει "ευκταίον είναι να υπάρχη υγιής νους εις υγιές σώμα". Δηλαδή, της φράσεως "mens sana in corpore sano" ("νους υγιής εν σώματι υγιεί"), προηγείται η φράση "orandum est ut sit" ("ευκταίον θα ήταν να υπάρχη")» (Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου, «Το σώμα του ανθρώπου, η άσκηση και η άθλησή του»).

Μια λανθασμένη, λοιπόν, ανάγνωση ενός αρχαίου λατινικού ρητού χρησιμοποιείται πολλές φορές για την δικαιολόγηση της σωματολατρίας που παρατηρείται ιδίως στις ημέρες μας. Η ορθή και ολοκληρωμένη ανάγνωση του ρητού αυτού («ευκταίον θα ήταν να υπάρχη νους υγιής εν σώματι υγιεί»), αποδίδει καλύτερα την πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που μας διδάσκει ότι «αν καλόν έχη τις σώμα και ψυχήν κακήν, καλήν έχειν ναυν και κυβερνήτην κακόν».

Στο παρόν τεύχος δημοσιεύονται μερικά κείμενα που αναφέρονται στο θέμα αυτό, της σχέσεως ψυχής και σώματος, άθλησης και ψυχικής ισορροπίας, σωφροσύνης και ανθρωπιάς, και στο θέμα της άσκησης, που αποτελεί την ορθόδοξη πρόταση στην σύγχρονη σωματολατρία: «Η ποιμαντική των αθλητών», «Η γήρανση της ψυχής», το αφιέρωμα στην Κατερίνα Χατζή, που απέκτησε αγγελική ψυχή μέσα σε ένα συντετριμμένο σώμα, το αποστολικό χωρίο «πάθη ατιμίας» κ.α. Σε μια πτυχή του θέματος αυτού αναφέρονται και δύο από τις ερωτήσεις της συνέντευξης, που παρεχώρησε ο Σεβασμιώτατος στο Περιοδικό «Επίκαιρα Αιτωλοακαρνανίας» και δημοσιεύεται στο κεντρικό δίφυλλο του παρόντος.–

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ